Søk

Helsedataprogrammet

Møtekalender for Helsedataprogrammet
Møter i Helsedataprogrammets programstyre og referansegruppe.
Bakgrunn og organisering av Helsedataprogrammet
Målet med Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen av norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker. Programmet skal forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene.
Helseanalyseplattformen
Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.
Fellestjenester for helseregistre
Fellestjenester for helseregistre skal bidra til forbedret datakvalitet, enklere innrapportering og automatisering av forvaltningen.
Prosjekt Organisasjonsutvikling i Helsedataprogrammet
Prosjekt Organisasjonsutvikling skal bidra til enklere tilgang til helsedata gjennom å utrede og foreslå organisatoriske modeller for drift og forvaltning av Helsedataprogrammets leveranser.
Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet
Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet skal gi forskere og andre interessentgrupper enklere tilgang til helsedata, bidra til økt datakvalitet i registrene og mer effektiv registerforvaltning.
Anskaffelse av felles søknads- og saksbehandlingsløsning for Helsedataprogrammet
Helsedataprogrammet skal nå anskaffe første del av det som skal bli Helseanalyseplattformen; en felles søknads- og saksbehandlingsløsning for tilgang til data fra helseregistre.