Søk

Helsedataservice

Helsedataservice skal være det primære kontaktpunktet for alle som søker om tilgang til helsedata for sekundærbruk, og skal gjøre prosessen enklere, raskere og mer forutsigbar.

Helsedataservice skal bli en nasjonal tilgangsforvalter som gir veiledning til forskere og andre brukere av helsedata, og behandler søknader om tilgang til helsedata.

Realisering av Helsedataservice vil skje trinnvis. Helsedataservice skal i 2019-2020 etableres som en nettverksorganisasjon i tett samarbeid med registermiljøene. I denne fasen skal det utarbeides felles arbeidsprosesser og rutiner for en mer koordinert og enhetlig behandling av søknader.

Nettstedet helsedata.no blir hovedinngangen til Helsedataservice, med felles søknadsskjema, søknadsmottak og veiledning til søkerne. I 2020 skal det innføres et felles saksbehandlingssystem som vil bidra til felles saksbehandling på tvers av de ulike virksomhetene som forvalter helsedata etter dagens regelverk.

Hva skal Helsedataservice bli?

Helsedataservice skal etableres som en permanent organisasjon i 2021 med myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helsedata. Dette er avhengig av regelverksendringer.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2019 et forslag på høring, om endringer i helseregisterloven mv som beskriver de regulatoriske rammene for etablering av Helsedataservice (lenke til høring).

Helsedataservice skal være det primære kontaktpunktet for sekundærbruk av helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata. Helsedataservice skal veilede forskere og andre brukere av helseopplysninger, og skal behandle søknader om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra helseregistre og gi dispensasjon fra taushetsplikten.

Forvaltning av Helseanalyseplattformen

I tillegg skal Helsedataservice også forvalte økosystemet og Helseanalyseplattformen. Det skal etableres en styringsstruktur som involverer brukere og fagmiljøer på tvers av de berørte sektorene i arbeidet med å videreutvikle både Helsedataservice og Helseanalyseplattformen. Det vil også være behov for et formalisert samarbeid med forvalterne av helseregistrene.

Helsedataservice skal bidra til å forenkle og effektivisere tilgang til helsedata innenfor hele bredden av helseregistrenes formål, og skal sørge for at helsedata er enkelt tilgjengelig for forskning og analyse.

Realisering av Helsedataservice er et omfattende digitaliserings- og organisasjonsutviklingsprosjekt som vil skje som en stegvis prosess. Det gjelder både utvikling av Helsedataservice som den organisasjonen som skal forvalte tilgang til helsedata og av de tekniske løsningene som utgjør Helseanalyseplattformen.

Etter hvert som Helseanalyseplattformen utvikles, vil den gi mulighet for mer avanserte analyser av norske helsedata og legge grunnlaget for nye typer medisinsk og helsefaglig forskning.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei