Søk

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere helse-Norge.

Ny e-helseorganisering: – For bedre helsetjenester

Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.

Les nyhetssak

Helseanalyseplattformen innfrir eksterne krav

Solid forankring, enighet om mål og evne til endring og til å levere gevinster er hovedgrunnene til at ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Helseanalyseplattformen gjennomføres.

Les nyhetssak

På vei mot enighet om Felles språk i helse- og omsorgssektoren

Programstyret for kodeverk og terminologi har tilsluttet seg målbildet for Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Det er enighet om at et økosystem for kodeverk og terminologi er et steg mot bedre samhandling.

Les nyhetssak

Meld deg på Normkonferansen 2019

26.-27. november, "The Qube" - Clarion hotell og kongress Oslo airport

Velkommen til årets viktigste møteplass for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren 26.-27. november.

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse