Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Slutter som e-helsedirektør

Christine Bergland har sagt opp, og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse. – Tiden er moden for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen, sier hun.

Les nyhetssak

Avgjerande helsedata-milepæl: Endringar i helseregisterlova einstemmig vedtatt

– Dette er ei svært god nyheit for den norske befolkninga og alle som jobbar med helseforsking og utvikling av legemiddel og behandlingsmetodar, seier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak

Nasjonal porteføljestyring: Saman skaper vi pasientens helseteneste

Direktoratet for e-helse vil vidareutvikle nasjonal porteføljestyring. Målet er å legge til rette for effektive og samanhengande helse- og omsorgstenester. Det gjer vi ved å etablere ein sterkare nasjonal samordning av digitaliseringa i helse- og omsorgssektoren.

Les nyhetssak

Ivar Thor Jonsson skal leie ny legemiddelavdeling i Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse etablerer ei avdeling for legemiddelområdet. Ivar Thor Johnsson blir avdelingsdirektør i avdelinga. Han får ansvar for å bygge opp avdelinga, og vil ha ei viktig rolle i den strategiske utviklinga av området.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse