Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Debatt om konsulenter, kostnader og Akson

Direktoratets bruk av konsulenter generelt og i Akson-prosjektet spesielt, er debattert i media i sommer. Her er en oppsummering av debatten – så langt.

Les nyhetssak

Ekstern kvalitetssikring av Akson er klar

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument for Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Les nyhetssak

Akson: Svarene finner vi sammen

Det er fortsatt uavklarte spørsmål om Akson og arbeidet med avklaringer pågår nå i samarbeid med kommunene. Det vil fortsette ut over høsten. Her er status for arbeidet. 

Les nyhetssak

Nye retningslinjer for bruk av SNOMED CT

Direktoratet for e-helse tilrår at SNOMED CT alltid skal vurderast som helsefagleg terminologi for nye e-helseløysingar.

Les nyhetssak

– Det er vanskelig å være både lege og pasient når systemene ikke snakker sammen

Mange pasienter må være bærer av sin egen helseinformasjon, og selv være koordinator for egne helsetjenester. Dette skaper utfordringer som i verste fall kan føre til feil og gå utover pasientsikkerheten.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse