Logo for print

​​

 

 

Høring - mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverkhttps://ehelse.no/horinger/horing-mandat-faglige-referansegrupper-for-nasjonale-helsefaglige-kodeverkHøring - mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverkDirektoratet for e-helse sender med dette på høring utkast til mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk.1092
Høring Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjonerhttps://ehelse.no/horinger/horing-forslag-til-selvdeklareringsordning-for-mobile-helseapplikasjonerHøring Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjonerDirektoratet for e-helse sender med dette på høring forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner.1051

skriv ut del på facebook del på twitter