Logo for print

Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det foreliggende forslaget til standard ble overlevert HOD 1. desember 2017 og er et resultat av et prosjektarbeid med deltakere fra de nevnte etatene, samt Felleskatalogen.

Vedlagte dokument består av to kapitler:

  1. Kapittel 1 beskriver oppdraget og bakgrunnen for arbeidet som er gjort med å utvikle standarden.
  2. Kapittel 2 beskriver selve forslaget til standard. Det er dette vi nå inviterer til innspill på.

Frister og kontaktinformasjon

Frist for innspill og uttalelser settes til 1. mars 2018. Dette på grunn av frist fra Helse- og omsorgsdepartementet på et annet oppdrag, som avhenger av standarden.

Spørsmål om høringen kan rettes til Are Thunes Samsonsen: Are.Thunes.Samsonsen@ehelse.no

Direktoratet for e-helse ber om at høringsuttalelsene merkes 18/51 og sendes til postmottak@ehelse.no.

Høringsdokument

Forslag til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Høringssvar

ADHD Norge - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Apotekforeningen - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Depict AS - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Diakonhjemmet Sykehusapotek - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Farmasiforbundet - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Helse Bergen - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Helse Fonna - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Helse Midt - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Helse Stavanger - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Kreftforeningen - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Landsforeningen We Shall Overcome - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Legeforeningen - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Legemiddelindustrien - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Mental Helse - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Norges Blindeforbund - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Norges Døveforbund - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Norges Farmaceutiske Forening - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Norsk legemiddelhåndbok - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

OUS - legemiddelkomite - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Språkrådet - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

St Olavs Hospital HF - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Stoffskifteforbundet - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Sykehusapotekene - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

UiO Farmasøytisk Institutt - høringssvar - kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Ferdigstilt dokument

Standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, versjon 1.1