Logo for print

Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det foreliggende forslaget til standard ble overlevert HOD 1. desember 2017 og er et resultat av et prosjektarbeid med deltakere fra de nevnte etatene, samt Felleskatalogen.

Vedlagte dokument består av to kapitler:

  1. Kapittel 1 beskriver oppdraget og bakgrunnen for arbeidet som er gjort med å utvikle standarden.
  2. Kapittel 2 beskriver selve forslaget til standard. Det er dette vi nå inviterer til innspill på.

Frister og kontaktinformasjon

Frist for innspill og uttalelser settes til 1. mars 2018. Dette på grunn av frist fra Helse- og omsorgsdepartementet på et annet oppdrag, som avhenger av standarden.

Spørsmål om høringen kan rettes til Are Thunes Samsonsen: Are.Thunes.Samsonsen@ehelse.no

Direktoratet for e-helse ber om at høringsuttalelsene merkes 18/51 og sendes til postmottak@ehelse.no.

Høringsdokument

Forslag til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon