Logo for print

​​​​​

 

 

Søk etter standarder og kodeverkhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalogSøk etter standarder og kodeverk182
Helsefaglige kodeverkhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverkHelsefaglige kodeverkHelsefaglige kodeverk er utgangspunktet for bedre helsedata. Kodene gjør at vi kan følge med på befolkningens helse, oppdage og endre sykdomsmønstre og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten. 854
Kodeverk og terminologihttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/kodeverk-og-terminologiKodeverk og terminologiKodeverk og terminologi sikrer entydig bruk av begreper, relasjoner mellom begreper og koder for bruk i IKT-systemer. 120
Referansekatalogen for e-helsehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogenReferansekatalogen for e-helseReferansekatalogen gir oversikt over e-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig myndighet. 346
E-helsestandardiseringhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/e-helsestandardiseringE-helsestandardiseringGode e-helsestandarder bidrar til å gi helsepersonell tilgang til korrekte opplysninger. Dette er nødvendig for å gi pasienten helsehjelp av høy kvalitet.542
Elektronisk samhandlinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/elektronisk-samhandlingElektronisk samhandlingEn viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle parter benytter standardiserte løsninger. 543
Elektronisk pasientjournal (EPJ)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/elektronisk-pasientjournal-epjElektronisk pasientjournal (EPJ)Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en elektronisk samling av registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. 544

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin