Logo for print

 

 

Om Referansekatalogen for e-helsehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/om-referansekatalogen-for-e-helseOm Referansekatalogen for e-helse1383
1. Informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/1-informasjonssikkerhet1. Informasjonssikkerhet354
2. Kodeverk, terminologier mvhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/2-kodeverk-terminologier-mv2. Kodeverk, terminologier mv358
3. Informasjonsinnhold og strukturert føring av journalhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/3-informasjonsinnhold-og-strukturert-foring-av-journal3. Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal356
4a. Grunnleggende standarder elektronisk samhandlinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4a-grunnleggende-standarder-elektronisk-samhandling4a. Grunnleggende standarder elektronisk samhandling1583
4b. Henvisning og epikrisehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4b-henvisning-og-epikrise4b. Henvisning og epikrise1587
4c. Rekvisisjon og svarrapporteringhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4c-rekvisisjon-og-svarrapportering4c. Rekvisisjon og svarrapportering1591
4d. Dialogmeldingerhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4d-dialogmeldinger4d. Dialogmeldinger1592
4e. Pleie- og omsorgsmeldingerhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4e-pleie-og-omsorgsmeldinger4e. Pleie- og omsorgsmeldinger1593
4f. E-reseptmeldingerhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4f-e-reseptmeldinger4f. E-reseptmeldinger1594
5. Samhandling med NAV og Helfohttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/5-samhandling-med-nav-og-helfo5. Samhandling med NAV og Helfo1348
6a. Melding til Norsk pasientregister (NPR)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/6a-melding-til-norsk-pasientregister-npr6a. Melding til Norsk pasientregister (NPR)1584
6b. SYSVAK, Medisinsk fødselsregister og Abortregisterethttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/6b-sysvak-medisinsk-fodselsregister-og-abortregisteret6b. SYSVAK, Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret1716
6c. Melding til IPLOShttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/6c-melding-til-iplos6c. Melding til IPLOS1586
7. Informasjonsdelinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/7-informasjonsdeling7. Informasjonsdeling1353
Felles anbefalte og obligatoriske standarder for offentlig sektorhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/felles-anbefalte-og-obligatoriske-standarder-for-offentlig-sektorFelles anbefalte og obligatoriske standarder for offentlig sektor1405
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/forskrift-om-ikt-standarder-i-helse-og-omsorgstjenestenForskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten1832

​Fant du det du lette etter?​