Logo for print

 

 

Del 1: Informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-1-informasjonssikkerhetDel 1: Informasjonssikkerhet354
Del 2: Kodeverk, terminologier mvhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-2-kodeverk-terminologier-mvDel 2: Kodeverk, terminologier mv358
Del 3: Informasjonsinnhold og strukturert føring av journalhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-3-informasjonsinnhold-og-strukturert-foring-av-journalDel 3: Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal356
Del 4: Elektronisk samhandling i pasientforløphttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-4-elektronisk-samhandling-i-pasientforlopDel 4: Elektronisk samhandling i pasientforløp1347
Del 5: Samhandling med NAV og Helfohttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-5-samhandling-med-nav-og-helfoDel 5: Samhandling med NAV og Helfo1348
Del 6: Melding til nasjonale helseregistrehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-6-melding-til-nasjonale-helseregistreDel 6: Melding til nasjonale helseregistre1349
Del 7: Informasjonsdelinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-7-informasjonsdelingDel 7: Informasjonsdeling1353
Del 8: Refererte dokumenterhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-8-refererte-dokumenterDel 8: Refererte dokumenter1352
Formål og omfanghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/formal-og-omfangFormål og omfangDirektoratet for e-helse utgir referansekatalogen over IKT-standarder til bruk i helse- og omsorgstjenesten, jf. forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten § 7. 1330
Om forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/om-forskrift-om-ikt-standarder-i-helse-og-omsorgstjenestenOm forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenestenTilgang til oppdatert informasjon om den enkelte pasient eller bruker er sentralt for å sikre kvaliteten på de helse- og omsorgstjenester som ytes.248
Om overgang mellom versjoner av standarderhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/om-overgang-mellom-versjoner-av-standarderOm overgang mellom versjoner av standarder330
Innvilgede unntakhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innvilgede-unntakInnvilgede unntakOversikt over virksomheter som har fått innvilget unntak fra obligatoriske krav.580
Kontaktliste standarder i Referansekatalogen for e-helsehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/kontaktliste-standarder-i-referansekatalogen-for-e-helseKontaktliste standarder i Referansekatalogen for e-helse1379

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin