Logo for print

 

 

Del 1: Informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-1-informasjonssikkerhetDel 1: InformasjonssikkerhetOmfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger.354
Del 2: Kodeverk, terminologier mvhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-2-kodeverk-terminologier-mvDel 2: Kodeverk, terminologier mvOmfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til ensartet bruk av termer og koder i helse- og omsorgstjenesten.358
Del 3: Informasjonsinnhold og strukturert føring av journalhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-3-informasjonsinnhold-og-strukturert-foring-av-journalDel 3: Informasjonsinnhold og strukturert føring av journalOmfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til at elektroniske pasientjournaler føres på en ensartet måte i alle virksomheter.356
Del 4: Elektronisk samhandlinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/del-4-elektronisk-samhandlingDel 4: Elektronisk samhandlingOmfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til sikker elektronisk utveksling av helseopplysninger mellom ulike virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.357
Formål og omfanghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/formal-og-omfangFormål og omfangDirektoratet for e-helse utgir referansekatalogen over IKT-standarder til bruk i helse- og omsorgstjenesten, jf. forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten § 7. 1330
Om forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/om-forskrift-om-ikt-standarder-i-helse-og-omsorgstjenestenOm forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenestenTilgang til oppdatert informasjon om den enkelte pasient eller bruker er sentralt for å sikre kvaliteten på de helse- og omsorgstjenester som ytes.248
Om overgang mellom versjoner av standarderhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/om-overgang-mellom-versjoner-av-standarderOm overgang mellom versjoner av standarder330
Innvilgede unntakhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innvilgede-unntakInnvilgede unntakOversikt over virksomheter som har fått innvilget unntak fra obligatoriske krav.580
Kontaktinformasjon utgivere av standarderhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/kontaktinformasjon-utgivere-av-standarderKontaktinformasjon utgivere av standarderOversikt over organisasjoner som utgir e-helsestandarder eller andre standarder som er direkte relevant for e-helse i Norge.327

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin