Søk

Referansekatalogen for e-helse

E-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift, eller anbefalt av offentlig myndighet.

Om Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen for e-helse gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder, jf. forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten § 7.

Obligatoriske standarder har hjemmel i forskrift mens øvrige kravdokumenter i katalogen er anbefalt av Direktoratet for e-helse eller annen offentlig myndighet. Eksempler på kravdokumenter er standarder, helsefaglige kodeverk og tekniske spesifikasjoner.

Endringer i referansekatalogen

Målgrupper

Målgruppe for Referansekatalogen for e-helse er virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører. Merk at virksomhet også omfatter enkeltpersonforetak som for eksempel en lege som driver sin praksis på et legesenter sammen med andre leger.

Status til standarder

Standarder i referansekatalogen kan ha følgende statuser:

Status  Forklaring
Under innføring Standarden er fastsatt og anbefales tatt i bruk
Aktiv

Standarden er obligatorisk eller anbefalt.

Under utfasing

Standarden planlegges tatt ut av bruk

Obligatoriske og anbefalte standarder som ikke er i referansekatalogen:

Virksomheter i offentlig sektor må ta hensyn til obligatoriske og anbefalte IT-standarder som gjelder for offentlig sektor i sin helhet, i tillegg til standarder oppført i Referansekatalogen for e-helse. Den enkelte virksomhet må sørge for kravene blir tatt hensyn til i anskaffelser, utvikling, oppsett og bruk av offentlige IT-løsninger. Disse er listet opp i Referansekatalogen for IT-standarder (difi.no).

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Norsk helsenett er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten (normen.no).

Sikkerhetskrav for systemer - Selvdeklarering

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Kodeverk:

Grunnleggende standarder og spesifikasjoner for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

Standard:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er under innføring.

Standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Hodemelding

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger.

Standarder:

Veiledning til implementering og bruk av applikasjonskvittering:

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Vedlegg til meldinger

Disse dokumentene er viktige for implementere av mange meldingsstandarder.

Felles for flere meldingsstandarder

De følgende dokumentene er viktige for implementering av flere meldingsstandarder:

Samhandling i pasientforløp

Henvisning

Henvisning v1.0 [HIS 80517:2014] og Henvisning v1.1 [HIS 80517:2005] er likestilt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018], Viderehenvisning [HIS 1208:2018] og Status på henvisning [HIS 1206:2018] er under innføring. For oversikt over tidsplaner for innføring, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no). 

Standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarder for henvisning:

Epikrise

Epikrise v1.2 [HIS 80226:2014] og Epikrise v1.1 [HIS 80226:2006] er likestilt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

Standarder:

Veiledninger til implementering og bruk av standarden:

Rekvirering av medisinske tjenester

Profilene til Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 [HIS 80821:2014] og Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 [HIS 80821:2008]  er likestilt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

 Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (hovedstandard):

Profiler:

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 (hovedstandard):

Profiler:

Veiledninger til implementering og bruk av standardene:

Svarrapportering av medisinske tjenester

Profilene til svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 [HIS 80822:2014] og Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 [HIS 80822:2014] er likestilt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4  (hovedstandard):

Profiler

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (hovedstandard)

Profiler

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger brukes av de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

Profiler:

Dialogmelding v1.0 (hovedstandard):

Profiler:

Veiledning til implementering og bruk av dialogmelding: 

Pleie- og omsorgsmeldinger

Pleie- og omsorgsmeldinger versjon 1.6 (hovedstandard)

Profiler

Veiledning til implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger

Kommunikasjon av EPJ-innhold

E-reseptmeldinger

Mellom rekvirent og Reseptformidleren

Mellom utleverer og Reseptformidleren

Mellom nettutleverer (med innlogget kunde) og Reseptformidleren

Pasientens legemiddelliste og multidose 

Mellom Rekvirent og Helfo

Mellom utleverer og Helfo

Mellom Statens legemiddelverk og Reseptformidleren m.fl.

Samhandling med NAV og Helfo

Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

Samhandling med Helfo

Melding til nasjonale registre

Norsk pasientregister (NPR)

NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

NPR-meldinger 2019:

NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata for 2019 er listet opp under. For NPR-meldinger for rapportering av virksomhetsdata for 2018 eller tidligere, gå til Helsedirektoratet.no

NPR-meldinger 2020:

I tillegg til meldinger listet opp under 2019 skal følgende meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata for 2020:

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

SYSVAK

Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

Medisinsk fødselsregister

Standarder

Abortregisteret

Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

Dokumentdeling

Standarder for dokumentdeling i referansekatalogen.

EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv 

EPJ-standarder:

Standarder for avlevering til Norsk helsearkiv:

Flere EPJ-standarder som tidligere har vært anbefalt i referansekatalogen ble slettet fra ehelse.no våren 2019. Se oversikt over endringer i e-helsestandarder og referansekatalogen

Fant du det du lette etter?
Ja Nei