Logo for print

​Denne rapporten beskriver hvordan nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren bør etableres med formål, omfang, roller og ansvar. Nasjonal arkitekturstyring skal bidra til at Direktoratet for e-helse ivaretar sin myndighetsrolle som pådriver/tilrettelegger, premissgiver og fagorgan.


​Fant du det du lette etter?​