Logo for print

 

 

Anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologihttps://ehelse.no/publikasjoner/anbefalinger-om-tekniske-krav-til-trygghetsteknologiAnbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi19.10.2016 22:00:00RapportVelferdsteknologihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf