Logo for print

 

 

Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journalhttps://ehelse.no/publikasjoner/veikart-for-realiseringen-av-malbildet-n-innbyggern-journalVeikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journal11.01.2018 23:00:00RapportUtredning Én innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger - én journal.pdf
Underveisrapport for Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/publikasjoner/underveisrapport-for-helseanalyseplattformenUnderveisrapport for Helseanalyseplattformen20.12.2017 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/19/Underveisrapport%20for%20Helseanalyseplattformen.pdf
Oversikt og dokumentasjon over fellestjenesterhttps://ehelse.no/publikasjoner/oversikt-og-dokumentasjon-over-fellestjenesterOversikt og dokumentasjon over fellestjenester16.11.2017 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/18/Rapport_Helsedataprogrammet Oversikt og dokumentasjon over fellestjenester.pdf
IKT-organisering i helse- og omsorgssektorenhttps://ehelse.no/publikasjoner/ikt-organisering-i-helse-og-omsorgssektorenIKT-organisering i helse- og omsorgssektoren14.11.2017 23:00:00RapportE-helsestrategihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/12/Rapport%20-%20IKT-organisering%20i%20helse-%20og%20omsorgssektoren.pdf
Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltakhttps://ehelse.no/publikasjoner/finansieringsmodeller-for-nasjonale-e-helsetiltakFinansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak14.11.2017 23:00:00RapportE-helsestrategihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/13/Rapport%20-%20Finansieringsmodeller%20for%20nasjonale%20e-helsetiltak.pdf
Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdethttps://ehelse.no/publikasjoner/nasjonale-kunnskapsbehov-pa-e-helseomradetNasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet30.10.2017 23:00:00RapportE-helsekunnskaphttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/11/Rapport%20Nasjonale%20kunnskapsbehov%20på%20e-helseområdet.pdf
Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystemhttps://ehelse.no/publikasjoner/visning-av-adresseregisterets-felter-i-sluttbrukerens-fagsystemVisning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystem11.09.2017 22:00:00RapportStandarder og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/10/IE-1008_Visning%20av%20Adresseregisterets%20felter%20i%20sluttbrukerens%20fagsystem.pdf
Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022https://ehelse.no/publikasjoner/nasjonal-e-helsestrategi-og-mal-2017-2022Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-202231.05.2017 22:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/16/Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 .pdf
Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022https://ehelse.no/publikasjoner/nasjonal-handlingsplan-for-e-helse-2017-2022Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-202231.05.2017 22:00:00RapportE-helsestrategihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/17/Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022.pdf
Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverkhttps://ehelse.no/publikasjoner/kritisk-informasjon-i-kjernejournal-klinisk-beskrivelse-og-kodeverkKritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk02.04.2017 22:00:00RapportKjernejournalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/7/Kritisk%20informasjon%20i%20kjernejournal%20-%20klinisk%20beskrivelse%20og%20kodeverk_pdf.pdf
Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/publikasjoner/nasjonal-forvaltningsmodell-for-e-helsestandarder-og-fellestjenester-for-elektronisk-samhandling-i-helse-og-omsorgstjenestenNasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten29.11.2016 23:00:00RapportStandarder, kodeverk og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/3/Forvaltningsmodell%20rapport%20v.1.0%20originaldokument.pdf
Anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologihttps://ehelse.no/publikasjoner/anbefalinger-om-tekniske-krav-til-trygghetsteknologiAnbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi19.10.2016 22:00:00RapportVelferdsteknologihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf
Vurdering av internasjonale standarderhttps://ehelse.no/publikasjoner/vurdering-av-internasjonale-standarderVurdering av internasjonale standarder07.09.2016 22:00:00RapportStandarder og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/5/IE_1005%20Vurdering%20av%20internasjonale%20standarder.pdf
ICPC 2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten https://ehelse.no/publikasjoner/icpc-2-den-internasjonale-klassifikasjonen-for-primerhelsetjenesten-ICPC 2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten 31.12.2003 23:00:00RapportHelsefaglige kodeverkhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/9/ICPC-2-bok_110304.pdf