Logo for print

 

 

Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkthttps://ehelse.no/publikasjoner/erfaringer-og-videre-arbeid-med-velferdsteknologisk-knutepunktErfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt27.09.2018 22:00:00RapportVelferdsteknologihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/33/Publikasjon IE-1032 Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt.pdf
Beslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandørhttps://ehelse.no/publikasjoner/beslutningsunderlag-for-ny-e-helseorganisering-og-nasjonal-tjenesteleverandorBeslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandør30.08.2018 22:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/32/Beslutningsunderlag%20for%20ny%20e-helseorganisering%20og%20nasjonal%20tjenesteleverandør.pdf
Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/publikasjoner/konseptvalgutredning-nasjonal-losning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteKonseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste30.07.2018 22:00:00RapportUtredning Én innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/31/Konseptvalgutredning%20Nasjonal%20løsning%20for%20kommunal%20helse-%20og%20omsorgstjeneste.pdf
Terminologi for sykepleiepraksishttps://ehelse.no/publikasjoner/terminologi-for-sykepleiepraksisTerminologi for sykepleiepraksis05.06.2018 22:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/29/Rapport%20Terminologi%20for%20sykepleiepraksis.pdf
Internasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodellerhttps://ehelse.no/publikasjoner/internasjonale-standarder-vurdering-av-rammeverk-for-felles-informasjonsmodellerInternasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller25.04.2018 22:00:00RapportStandarder, kodeverk og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/28/HITR%201201_2018%20Vurdering%20av%20rammeverk%20for%20felles%20informasjonsmodeller.pdf
Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/publikasjoner/konseptvalgutredning-for-helseanalyseplattformenKonseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen23.04.2018 22:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/27/Konseptvalgutredning%20for%20Helseanalyseplattformen.pdf
Utviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helsehttps://ehelse.no/publikasjoner/utviklingstrekk-2018-beskrivelser-av-drivere-og-trender-relevant-for-e-helseUtviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse15.04.2018 22:00:00RapportE-helsekunnskaphttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/26/Utviklingstrekk%202018%20-%20beskrivelser%20av%20drivere%20og%20trender%20relevant%20for%20e-helse.pdf
Standardiserte tjenestegrensenitt (API) for helseregistrehttps://ehelse.no/publikasjoner/standardiserte-tjenestegrensenitt-api-for-helseregistreStandardiserte tjenestegrensenitt (API) for helseregistre25.03.2018 22:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/25/Standardiserte%20tjenestegrensenitt%20(API)%20for%20helseregistre.pdf
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2017https://ehelse.no/publikasjoner/arsrapport-for-direktoratet-for-e-helse-2017Årsrapport for Direktoratet for e-helse 201728.02.2018 23:00:00RapportOm osshttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/24/Årsrapport%20%202017%20Direktoratet%20for%20e-helse.pdf
Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journalhttps://ehelse.no/publikasjoner/veikart-for-realiseringen-av-malbildet-n-innbyggern-journalVeikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journal11.01.2018 23:00:00RapportUtredning Én innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20målbildet%20Én%20innbygger%20-%20én%20journal.pdf
Underveisrapport for Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/publikasjoner/underveisrapport-for-helseanalyseplattformenUnderveisrapport for Helseanalyseplattformen20.12.2017 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/19/Underveisrapport%20for%20Helseanalyseplattformen.pdf
Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området - Tillegg til hovedrapporthttps://ehelse.no/publikasjoner/komparativ-analyse-av-de-regionale-helseforetakene-pa-ikt-omradet-tillegg-til-hovedrapportKomparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området - Tillegg til hovedrapport30.11.2017 23:00:00RapportÉn innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/23/Komparativ%20analyse%20av%20de%20regionale%20helseforetakene%20på%20IKT-området%20Tillegg%20til%20hovedrapport.pdf
Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/publikasjoner/informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-private-leverandorer-i-helse-og-omsorgstjenestenInformasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten29.11.2017 23:00:00RapportE-helsekunnskaphttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/21/Informasjonssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20private%20leverandører%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten.pdf
Oversikt og dokumentasjon over fellestjenesterhttps://ehelse.no/publikasjoner/oversikt-og-dokumentasjon-over-fellestjenesterOversikt og dokumentasjon over fellestjenester16.11.2017 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/18/Rapport_Helsedataprogrammet%20Oversikt%20og%20dokumentasjon%20over%20fellestjenester.pdf
IKT-organisering i helse- og omsorgssektorenhttps://ehelse.no/publikasjoner/ikt-organisering-i-helse-og-omsorgssektorenIKT-organisering i helse- og omsorgssektoren14.11.2017 23:00:00RapportE-helsestrategihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/12/Rapport%20-%20IKT-organisering%20i%20helse-%20og%20omsorgssektoren.pdf
Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltakhttps://ehelse.no/publikasjoner/finansieringsmodeller-for-nasjonale-e-helsetiltakFinansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak14.11.2017 23:00:00RapportE-helsestrategihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/13/Rapport%20-%20Finansieringsmodeller%20for%20nasjonale%20e-helsetiltak.pdf
Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdethttps://ehelse.no/publikasjoner/nasjonale-kunnskapsbehov-pa-e-helseomradetNasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet30.10.2017 23:00:00RapportE-helsekunnskaphttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/11/Rapport%20Nasjonale%20kunnskapsbehov%20på%20e-helseområdet.pdf
Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystemhttps://ehelse.no/publikasjoner/visning-av-adresseregisterets-felter-i-sluttbrukerens-fagsystemVisning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystem11.09.2017 22:00:00RapportStandarder og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/10/IE-1008_Visning%20av%20Adresseregisterets%20felter%20i%20sluttbrukerens%20fagsystem.pdf
Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-områdethttps://ehelse.no/publikasjoner/komparativ-analyse-av-de-regionale-helseforetakene-pa-ikt-omradetKomparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området30.06.2017 22:00:00RapportÉn innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/22/Komparativ%20analyse%20av%20de%20regionale%20helseforetakene%20på%20IKT-området.pdf
Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022https://ehelse.no/publikasjoner/nasjonal-e-helsestrategi-og-mal-2017-2022Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-202231.05.2017 22:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/16/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20mål%202017-2022%20.pdf