Logo for print

​Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny e-helseorganisering. Oppdraget er gitt som oppfølging av direktoratets anbefalinger i rapporten IKT-organisering i helse- og omsorgs-sektoren (2017). Arbeidet er utført i samarbeid med Norsk Helsenett SF.


Dette dokumentet redegjør kort for dagens situasjon og utfordringer, som et bakteppe for behovet for ny e-helseorganisering, og beskriver så direktoratets og Norsk Helsenetts anbefalinger.

​Fant du det du lette etter?​