Søk

Personvern og informasjonssikkerhet

Helseopplysninger er nødvendig for å kunne gi god helsehjelp. Men det er bare de som trenger det, som skal se og bruke opplysningene.

Norm for informasjonssikkerhet og personvern

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.

TILLIT ER VIKTIG
55% har tillit til at deres helseopplysninger håndteres forsvarlig
ØNSKER DIGITALE TJENESTER
82% ønsker digital tilgang til sine helseopplysninger
TILGANG NÅR DET TRENGS
87% vil at helsepersonell skal ha tilgang til sine helseopplysninger når behandlingen krever det

Nyheter

Ny undersøkelse bekrefter: Normen brukes i helsesektoren

Norm for informasjonssikkerhet og personvern er godt innarbeidet som felles kravsett for helse- og omsorgssektoren. Det viser en ny undersøkelse som et ledd i arbeidet med Nasjonal e-helsemonitor.

Normen versjon 6.0

Den nye versjonen av Normen er klar og er et resultat av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid med godt samarbeid på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

Prosessdokument - ny strategi

Strategien er vedtatt av styringsgruppen 26.11.2018, og peker ut retningen for Normen i perioden 2019 - 2021.

Anbefalinger ved bruk av private leverandører

  • Informasjonssikkerhet og personvern må starte på toppledernivå og gjennomsyre hele organisasjonen.
  • Har helsetjenesten kontroll på risiko og høy bestillerkompetanse, kan private leverandører bidra til at helseopplysningene våre er trygge og tilgjengelige.
  • Risikovurderinger bør bygge på en verdivurdering, en trusselvurdering og en sårbarhetsvurdering.
  • Helsesektoren bør følge anbefalingene i Normen.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gylig epost-adresse.
Abonnementet ditt er registrert. Du får straks e-post fra oss.