Logo for print

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.


Artiklene under omhandler hvilken arkitektur og hvilke tekniske standarder helsemyndighetene anbefaler ved implementering av velferdsteknologiske løsninger i norsk offentlig sektor.

 

 

 

 

Nasjonal referansearkitekturhttps://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal-referansearkitekturNasjonal referansearkitekturFormålet med en referansearkitektur innen velferdsteknologi er å danne rammen for utvikling av velferdsteknologiske tjenester.613
Digitale trygghetsalarmerhttps://ehelse.no/velferdsteknologi/digitale-trygghetsalarmerDigitale trygghetsalarmerEt skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gi godt utgangspunkt for bruk av nye velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren.861

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin