Logo for print

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Effektiv bruk av ressurser 

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Samarbeid med 340 kommuner 

Mer enn 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene (helsedirektoratet.no)

Ta i bruk velferdsteknologi - verktøy (helsedirektoratet.no)

Pågående utprøvinger (helsedirektoratet.no))

Rapporter og utredninger (helsedirektoratet.no)

Anbefalinger for arkitektur og tekniske standarder

Nedenfor finner du anbefalinger for arkitektur og tekniske standarder ved implementering av velferdsteknologiske løsninger i norsk offentlig sektor.

 

 

 

 

Nasjonal referansearkitekturhttps://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal-referansearkitekturNasjonal referansearkitekturFormålet med en referansearkitektur innen velferdsteknologi er å danne rammen for utvikling av velferdsteknologiske tjenester.613
Digitale trygghetsalarmerhttps://ehelse.no/velferdsteknologi/digitale-trygghetsalarmerDigitale trygghetsalarmerSkiftet fra analoge til digitale trygghetsalarmer gir godt utgangspunkt for bruk av nye velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren.861

​Fant du det du lette etter?​