Søk

Takster

Her finner du XML-filer med gjeldende takster som brukes til å fremsette refusjonskrav overfor Helfo.

Gjeldende takster

Systemleverandører og andre kan laste ned gjeldende takster i XML-format.

API’er for å slå opp takster, NLK-koder og refusjonskategorier for NLK-koder finnes på helsedirektoratet.no.

Takster_Fysioterapeut_21042020 (xml)

Takster_Fysioterapeut_kommunal_21042020 (xml)

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - 25052020 (zip)

NlkKodetabell.xsd

NCRP refusjonskategorier og satser offentlig radiologi 01012020.csv

NCRP refusjonskategorier og satser privat rediologi 01012020.csv

NLK refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01012020.csv

NLK refusjonskategorier og satser private laboratorier 01012020.csv

Takster Fritt Behandlingsvalg 01012020.xml

Takster Audiopedagog (xml)

Takster_Driftstilskuddsmodellen_06042020 (xml)

Takster Helsestasjon 01072019.xml

Takster Jordmor 01072019.xml

Takster Kiropraktor (xml)

Takster_Lege_06042020 (xml)

Takster Logoped (xml)

Takster Ortoptist 01072019.xml

Takster Poliklinikk 01012020.xml

Takster_Primaerhelseteam_06042020 (xml)

Takster LabRøntgen 01012020.xml

Takster Psykolog 01072018.xml

Takster Tannpleier 01012020.xml

Takster Tannlege 01012020.xml

Takster Behandlingsreiser 01012020.xml

Takster Rehabiliteringsinstitusjon 01012020.xml

Taksttabell.xsd

Endringer i takster:

Send e-post til kuhr@nav.no for å motta informasjon om endringer i takster. Oppgi hvilke fagområder det gjelder og navn på evt journalsystem.

Kontakt

Helsedirektoratet

vegard.havik@helsedir.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei