Søk

Takster

Her finner du XML-filer med gjeldende takster som brukes til å fremsette refusjonskrav overfor Helfo.

Gjeldende takster

Systemleverandører og andre kan laste ned gjeldende takster i XML-format.

API’er for å slå opp takster, NLK-koder og refusjonskategorier for NLK-koder finnes på helsedirektoratet.no.

Takster_Fysioterapeut_kommunal_01072019.xml

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 25112019.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 25112019.xml

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 25112019.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 25112019.xml

NlkKodetabell.xsd

NCRP refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01012019.csv

NCRP refusjonskatergorier og satser private laboratorier 01012019.csv

NLK refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01072019.csv

NLK refusjonskategorier og satser private laboratorier 01012019.csv

Takster Fritt Behandlingsvalg 01012019.xml

Takster Audiopedagog 01072019.xml

Takster Driftstilskuddsmodellen 01072019.xml

Takster Fysioterapeut 01072019.xml

Takster Helsestasjon 01072019.xml

Takster Jordmor 01072019.xml

Takster Kiropraktor 01072019.xml

Takster Lege 01072019.xml

Takster Logoped 01072019.xml

Takster Ortoptist 01072019.xml

Takster Poliklinikk 01072019.xml

Takster Primaerhelseteam 01072019.xml

Takster LabRøntgen 01012019.xml

Takster Psykolog 01072018.xml

Takster Tannpleier 01012019.xml

Takster Tannlege 01012019.xml

Takster Behandlingsreiser 01012017.xml

Takster Rehabiliteringsinstitusjon 01012018.xml

Taksttabell.xsd

Endringer i takster:

Send e-post til kuhr@nav.no for å motta informasjon om endringer i takster. Oppgi hvilke fagområder det gjelder og navn på evt journalsystem.

Kontakt

Helsedirektoratet

vegard.havik@helsedir.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei