Søk

Takster

Her finner du XML-filer med gjeldende takster som brukes til å fremsette refusjonskrav overfor Helfo.

Gjeldende takster

Systemleverandører og andre kan laste ned gjeldende takster i XML-format.

API’er for å slå opp takster, NLK-koder og refusjonskategorier for NLK-koder finnes på helsedirektoratet.no.

Takster_Fysioterapeut_01072020

Takster_Fysioterapeut_kommunal_01072020

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - 23092020 (zip)

NlkKodetabell.xsd

NCRP refusjonskategorier og satser offentlig radiologi 03072020

NCRP refusjonskategorier og satser privat radiologi 01072020

NLK refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01012020.csv

NLK refusjonskategorier og satser private laboratorier 01012020.csv

Takster Fritt Behandlingsvalg 03072020.xml

Takster Audiopedagog (xml)

Takster_Driftstilskuddsmodellen_02102020

Takster Helsestasjon 01072019.xml

Takster Jordmor 01072019.xml

Takster Kiropraktor (xml)

Takster Lege 01102020.xml

Takster Logoped (xml)

Takster Ortoptist 01072019.xml

Takster Poliklinikk 03072020

Takster Primaerhelseteam 07072020 (XML)

Takster LabRontgen 01072020

Takster Psykolog 01072020

Takster Tannpleier 01012020.xml

Takster Tannlege 01012020.xml

Takster Behandlingsreiser 01012020.xml

Takster Rehabiliteringsinstitusjon 01012020.xml

Taksttabell.xsd

Endringer i takster:

Send e-post til kuhr@nav.no for å motta informasjon om endringer i takster. Oppgi hvilke fagområder det gjelder og navn på evt journalsystem.

Kontakt

Helsedirektoratet

vegard.havik@helsedir.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei