Logo for print

​​​​Gjeldende takster

Systemleverandører og andre kan laste ned gjeldende takster i XML-format.

API’er for å slå opp takster, NLK-koder og refusjonskategorier for NLK-koder finnes her

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 01042019.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 01042019.xml

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 01042019.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 01042019.xml

NCRP refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01012019.csv

NCRP refusjonskatergorier og satser private laboratorier 01012019.csv

NLK refusjonskategorier og satser offentlige laboratorier 01012019.csv

NLK refusjonskategorier og satser private laboratorier 01012019.csv

Takster Fritt Behandlingsvalg 01012019.xml

Takster LabRøntgen 01012019.xml

Takster Poliklinikk 01012019.xml

Takster Psykolog 01072018.xml

Takster Lege 01032019.xml

Takster Tannpleier 01012019.xml

Takster Tannlege 01012019.xml

Takster Kiropraktor 01072018.xml

Takster Fysioterapeut01102018.xml

Takster Behandlingsreiser 01012017.xml

Takster Rehabiliteringsinstitusjon 01012018.xml

Takster Audiopedagog 01072018.xml

Takster Jordmor 01102018.xml

Takster Logoped 01072018.xml

Takster Ortoptist 01072018.xml

Takster Helsestasjon 01102018.xml

Taksttabell.xsd

Historis​​ke takster

Systemleverandører og andre kan laste ned takster i XML-format. Merk at enkelte takster som ikke gir refusjon, men hvor pasienten betaler, er oppført med 0 i verdi i XML-filene (eksempelvis takst 5 og 8 for lege).

Takster Poliklinikk 01072018.xml

Takster Lege 01072018.xml

Takster LabRøntgen 01072018.xml

Takster Fritt Behandlingsvalg 01072018.xml 

Takster Tannlege 01072018.xml

Takster Tannpleier 01012018.xml

Takster Rehabiliteringsinstitusjon 01012017.xml

Takster Helsestasjon 01072018.xml

 

Takster Jordmor 01072018.xml

Takster Fysioterapeut 01072018.xml

Takster Fritt Behandlingsvalg 01012018.xml

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 23012018.xml

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 23022018.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 23022018.xml

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 23022018.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 01012018.csv

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - private laboratorier 01012018.csv

Laboratoriekoder som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 01012018.xml

Laboratoriekoder som gir rett til refusjon - private laboratorier 01012018.xml

Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – private laboratorier 01012018.csv

Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – private laboratorier 01012018.xml

Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – statlige helseinstitusjoner 01012018.csv

Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – statlige helseinstitusjoner 01012018.xml

Takster Audiopedagog 01072016.xml

Takster Logoped 01072016.xml

Takster Poliklinikk 01072017.xml

Takster LabRøntgen 01012017.xml

Takster LabRøntgen 01012018.xml

Takster Tannpleier 01012016.xml

Takster Tannlege 01072017.xml

Takster Tannlege 01012018.xml

Takster Fritt Behandlingsvalg 01072017.xml

Takster Fritt Behandlingsvalg 01012017.xml

Takster Psykolog 01072016.xml

Takster Psykolog 01072017.xml

Takster Lege 01072016.xml

Takster lege 01072017.xml

Takster tannlege 15022017.xml

Takster Poliklinikk 01012017.xml

Takster Poliklinikk 01012018.xml

Takster Fysioterapeut 01012017.xml

Takster Kiropraktor 01012017.xml

Takster tannlege 01012017.xml

Takster Tannlege 01072016.xml

Takster Fritt Behandlingsvalg 01072016.xml

Takster LabRøntgen 01072016.xml

Takster Poliklinikk 01072016.xml

Takster Kiropraktor 01072016.xml

Takster Kiropraktor 01072017.xml

Takster Fysioterapeut 01072016.xml

Takster Fysioterapeut 01072017.xml

Takster Fritt Behandlingsvalg 01012016.xml

Takster Poliklinikk 01012016.xml

Takster LabRontgen 01012016.xml

Takster tannlege 01012016.xml

Takster Helsestasjon 01072016.xml

Takster Jordmor 01072016.xml

Takster Ortoptist 01072016.xml

Taksttabell.xsd

Sist oppdatert: 28. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​