Søk

Helsefaglig dialog

Standarden beskriver hvordan Dialogmelding v1.1 [HIS 80603:2017] skal benyttes ved helsefaglig dialog mellom helsepersonell.

Innføring av standarden

Målgrupper

Anbefalt bruk

Virksomhetstype Sende anbefalt Motta anbefalt
Allmennlegetjenesten x x
​Kommunal helse- og omsorgstjeneste x x
Spesialisthelsetjenesten x x
Tannhelsetjenesten x x
Apotek x x
Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester x x

Om standarden

  • Helsefaglig dialog benyttes mellom helsefaglig personell i forbindelse med oppfølging av en spesifikk pasient, og til avklaring og dialog rundt pasienter som tilbys helsetjenester i ulike virksomheter.
  • Standarden understøtter kommunikasjon mellom f.eks. henvisende instans og spesialisthelsetjenesten og mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten. 
  • Den skal ikke brukes til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk pasientoppfølging.
Utgivers id
HIS 1077:2017
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Dialogmelding
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Erstatter
Skal erstatte Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006)
Fant du det du lette etter?
Ja Nei