Søk

Nasjonale prosjekter

Nasjonal e-helseportefølje inneholder prosjekter som NUIT har innstilt til prioritering i 2019.
Fase
Gjennomføring (24)
Utredning/forprosjekt (12)
Prosjekteiere
Direktoratet for e-helse (13)
Helsedirektoratet (7)
Folkehelseinstituttet (4)
RHF/NIKT (2)
Statens legemiddelverk (2)
Prosjektfaser
Utredning/forprosjekt (2)
Gjennomføring (1)
Custom question
Ja Nei