Søk

Nasjonale prosjekter

Nasjonal e-helseportefølje inneholder nasjonale prosjekter som NUIT har innstilt til prioritering i 2019.
Fase
Gjennomføring (22)
Utredning/forprosjekt (12)
Prosjekteiere
Direktoratet for e-helse (13)
Helsedirektoratet (5)
RHF/NIKT (5)
Folkehelseinstituttet (4)
Statens legemiddelverk (4)
Andre (1)
Custom question
Ja Nei