Søk

Grafisk profil

Direktoratet for e-helse har en grafisk profil som setter føringer for typografi, farger og bilder.

Profilmanualen

Profilmanualen er under arbeid, men de viktigste føringene er på plass. Les igjennom manualen (PDF) hvis du skal produsere ulikt materiell for Direktoratet for e-helse.

Last ned logo

Vi skiller mellom to logotyper: Hovedlogo og horisontal logo.

Hovedlogo

Hovedlogo har symbolet plassert over navnetrekket, og det er denne logoen som primært skal benyttes.

  Farge Norsk Engelsk
Til office/web Farge

JPG

PNG

EPS

SVG

JPG

PNG

EPS

  Sort

JPG

PNG

EPS

SVG​

JPG

PNG

EPS

  Hvit

PNG (denne ser tom ut, men den er hvit)

EPS

SVG​

PNG (denne ser tom ut, men den er hvit)

EPS

Til trykk Farge

EPS (CMYK)​

EPS (PMS285C)

EPS (PMS3005C)

EPS (CMYK)
  Sort EPS (CMYK) EPS (CMYK)
  Hvit EPS (CMYK) EPS (CMYK)

Horisontal logo

Horisontal logo har symbolet plassert foran navnetrekket. Denne skal brukes der det ikke er plass til å bruke hovedlogoen.

Farger i logo

CMYK: 100/0/30/0
RGB: 0/105/232
Hex: #0069E8
PMS Coated: 285C
PMS Coated: 3005U

Helsenorge.no

Den offentlige helseportalen helsenorge.no har sin egen grafiske profil med regler for logo, farger og fonter (helsenorge.no).

Akson

Akson er tiltaket som skal etablere en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. I Akson designmanual (PDF) finner du informasjon om riktig bruk av logo, fonter, farger og grafikk.

Trenger du logofilene til Akson? Ta kontakt med kommunikasjon@ehelse.no.

Kontakt

kommunikasjon@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei