Søk

Møter i Normens styringsgruppe

Styringsgruppa har møte minimum halvårleg, men oftast fire-fem gonger i året. Agenda, underlag og referat frå desse møta gjerast offentleg

Under finn du oversikt over styringsgruppemøtene.

Innkalling og saksunderlag vil leggast ut i forkant av kvart møte. Me vil også gå gjennom agendaen for styringsgruppemøta på annonserte arenawebinar som er opne for alle. Merk at dokumenta i saksunderlaget ofte vil vere i utkastform, og dei vil dermed ikkje vere offisielle produkt frå Normen før dei er godkjende av styringsgruppa og publiserte på normen.no.

Referat leggjast ut når dei er godkjende av styringsgruppa.

Møter 2021

4. februar

Innkalling/agenda

Inkalling og agenda for møte i styringsgruppa for Norm for informasjonssikkerheit 04.02.2121 (PDF)

Saksunderlag

Saksunderlag og agenda for møte i styringsgruppa for Norm for informasjonssikkerheit 04.02.2121 (PDF)

Referat

25. mars

Innkalling/agenda

Saksunderlag

Referat

10. juni

Innkalling/agenda

Saksunderlag

Referat

23. september

Innkalling/agenda

Saksunderlag

Referat

1. - 2. desember

Innkalling/agenda

Saksunderlag

Referat

Fant du det du lette etter?
Ja Nei