Søk

Kurs

Normen satser aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet. Her finner du mer informasjon om kursene vi tilbyr.

Kurs og foredrag

Normens styringsgruppe vedtok 7.3.2019 Strategi for Normens kurs- og kompetansevirksomhet (PDF). 

Kurskalender 

Når Hva og hvor Påmelding
​11.-12.februar 2020

Dag 1: Introkurs til Normen 

Dag 2: Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Kurset er gratis. Det er mulig å melde seg på dagene enkeltvis.

Sted: Direktoratet for e-helse, Skøyen

Påmelding

Introkurs til Normen

Introkurset til normen passer for alle som er interesserte i temaene informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.  På introkurset vil vi gjennomgå:

  • Intro til Normen 
  • Aktuelle faktaark og veiledere i Normen
  • Risikovurdering av informasjonssikkerhet 
  • Normens krav 

Kurset passer for alle som er interesserte i disse temaene. 
Dette er et introkurs til våre modulbaserte kurs; informasjonssikkerhet og personvern for kommuner, og kurs i informasjonssikkerhet og personvern for medisinsk-tekniske personell. 

Modulbasert kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk – teknisk personell er et modulbasert kurs som baserer seg på introkurset til Normen, og vil foregå på dag 2. Dette kurset tar utgangspunkt i Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet. Etter å ha gjennomført kurset, skal deltakerne være bedre i stand til å implementere Normens krav til behandling av helse- og personopplysninger i medisinsk utstyr med tilhørende systemløsninger og applikasjoner på en praktisk måte. 
Temaer for kurset for medisinsk-teknisk personell er:

  • Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/HelseCERT
  • Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt
  • Helseopplysninger i skyen
  • Medisinsk avstandsoppfølging
  • Normens fjernaksessveileder

Kurset ble første gang gjennomført våren 2017 som obligatorisk kurs for alt medisinsk-personell i Helse Midt-Norge. Kurset er et samarbeid med NHN / HelseCERT.

Kurset holdes primært 2 ganger i året i lokalene til Direktoratet for e-helse på Skøyen. Dersom det er ønsket at sekretariatet arrangerer dette kurset i din virksomhet, kan dere sende en forespørsel til sikkerhetsnormen@ehelse.no

Modulbasert kurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner

Kurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen er et modulbasert kurs som baserer seg på introkurset til Normen. Dette kurset kan arrangeres som dag 2, etter dag 1 med introkurs. 

Kurset arrangeres i samarbeid med kommuner som påtar seg oppgaven som vertskap for kurset. Det er en forutsetning for kurset at kommunen samarbeider med andre kommuner i regionen.  Personvernombud/ informasjonssikkerhetsleder bør delta hvor de kan fortelle om personvern og informasjonssikkerhet i kommunen. 

Temaer for kommunekurset kan være informasjonssikkerhet og personvern i velfersteknologi, medisinsk avstandsoppfølging, anskaffelser, arbeid med informasjonssikkerhet og personvern i egen kommune, styringssystem mv. 

Kommuner kan velge mellom 2 dagers kurs (introkurs til Normen og kommunekurs) eller 1 dags kurs (introkurs til Normen, og noen utvalgte temaer spesifikt for kommuner). På 2 dagers kursene legger vi opp til workshop, diskusjoner og veiledning om utvalgte utfordringer kommunene står ovenfor i samarbeid med våre samarbeidspartnere. 

Det pågår nå en revidering av kommunekurset, som vil prøves ut i løpet av våren 2020. 

Kommuner som er interessert i å arrangere kurset, kan kontakte sekretariatet på sikkerhetsnormen@ehelse.no

Merk at kursinnholdet vil utvikles over tid grunnet revidering av veilederne.

Andre kurs og foredrag

Sekretariatet for Normen holder innlegg om det meste innen personvern og informasjonssikkerhet i helse på ulike konferanser og forum. F.eks. hos fysioterapiforbundets kursing av nye enkeltpersonforetak, primærmedisinsk uke (PMU), Sikkerhetsfestivalen, NSH kurs, kurs for kommuneledelsen, ulike sikkerhets- og e-helsekonferanser i inn og utland. 

Vi strekker oss langt for å imøtekomme behovene for opplæring og innhold. Ta kontakt på sikkerhetsnormen@ehelse.no

Kontakt 

Har du spørsmål, kontakt oss på sikkerhetsnormen@ehelse.no.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei