Søk

Aktuelt

Nytt om arbeidet med Normen.
Normens handlingsplan for 2020
Styringsgruppen vedtok handlingsplanene for Normarbeidet i 2020 på sitt møte 3.–4. februar. Oppgavene som vil ta mest tid i 2020 vil være revidering av veiledningsmateriell, utvikling av ny forvaltningsmodell for Normens produkter, og revidering av styringsgruppens mandat.
Nytt vedlegg til Normen – "Oversikt over Normens krav"
Det nye vedlegget er en oversikt over Normens krav i tabellform. Kravtabellen er utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Den kan også brukes i andre sammenhenger der det trengs en systematisk oversikt over Normens krav.
Normen versjon 6.0
Den nye versjonen av Normen er klar og er et resultat av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid med godt samarbeid på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren.
Vil du gi innspill til nye versjon av Normen?
Alle som ønsker, både virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, oppfordres til å gi innspill til ny versjon av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.
Normkonferansen 2019
Velkommen til årets viktigste møteplass for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren.
Prosessdokument - ny strategi
Strategien er vedtatt av styringsgruppen 26.11.2018, og peker ut retningen for Normen i perioden 2019 - 2021.
Versjon 5.3 publisert
Versjon 5.3 av Normen er nå gjeldende. Dokumentet trådte i kraft 20. juli 2018, samtidig som den nye personopplysningsloven.
Oppdaterte faktaark og veiledere i Normen
Her finner du oversikt over hvilke faktaark som er oppdatert etter ny versjon av Normen (5.3), og informasjon om revisjonsarbeidet.