Søk

Aktuelt

Nytt om arbeidet med Normen.
Digital kompetanseheving med Normen
Til høsten blir det gode muligheter for digital kompetanseheving gjennom Normen. Både kursene og Normkonferansen blir digitale og det blir åpnet for nye mulighet for dialog og kontakt mellom Normen og sektoren gjennom digitale møtearenaer.
Normens handlingsplan for 2020
Styringsgruppen vedtok handlingsplanene for Normarbeidet i 2020 på sitt møte 3.–4. februar. Oppgavene som vil ta mest tid i 2020 vil være revidering av veiledningsmateriell, utvikling av ny forvaltningsmodell for Normens produkter, og revidering av styringsgruppens mandat.
Nytt vedlegg til Normen – "Oversikt over Normens krav"
Det nye vedlegget er en oversikt over Normens krav i tabellform. Kravtabellen er utformet med tanke på gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. Den kan også brukes i andre sammenhenger der det trengs en systematisk oversikt over Normens krav.
Normen versjon 6.0
Den nye versjonen av Normen er klar og er et resultat av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid med godt samarbeid på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren.
Vil du gi innspill til nye versjon av Normen?
Alle som ønsker, både virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, oppfordres til å gi innspill til ny versjon av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.
Normkonferansen 2019
Velkommen til årets viktigste møteplass for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren.
Prosessdokument - ny strategi
Strategien er vedtatt av styringsgruppen 26.11.2018, og peker ut retningen for Normen i perioden 2019 - 2021.
Versjon 5.3 publisert
Versjon 5.3 av Normen er nå gjeldende. Dokumentet trådte i kraft 20. juli 2018, samtidig som den nye personopplysningsloven.
Oppdaterte faktaark og veiledere i Normen
Her finner du oversikt over hvilke faktaark som er oppdatert etter ny versjon av Normen (5.3), og informasjon om revisjonsarbeidet.