Søk

Nasjonal arkitekturstyring

Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren.

Hvordan påvirker teknologisk utvikling muligheter og rammer for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, og hvordan kan man på best mulig måte samordne løsningsvalg i et langsiktig perspektiv?

​Arkitekturstyring er ett av flere virkemidler som skal bidra til en koordinert og enhetlig IKT-utvikling som understøtter den ønskede strategiske retningen for e-helse.

Nasjonal arkitekturstyring skal integreres i nasjonal styringsmodell for e-helse, understøtte prosessene for strategi, portefølje- og forvaltningsstyring og styrke gjennomføringsevnen.

Omfang

Nasjonal arkitekturstyring skal arbeide innenfor rammene av nasjonal e-helsestrategi, prosjekter i nasjonal e-helseportefølje, etablerte løsninger som er i forvaltning, samt felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg vil arkitekturstyring omfatte viktige e-helseinitiativ som kan få nasjonal konsekvens eller betydning. Et eksempel er arkitekturvalg som foretas innen Helseplattformen (helse-midt.no), som kan gi føringer for andre regioner.

Styringsgrunnlag

Direktoratet for e-helse utarbeider styringsgrunnlag som gir rammer og retningslinjer for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Målgruppene for dokumentene er virksomheter, leverandører og prosjekter.

Referanse- og målarkitekturer

Samhandlingsarkitekturer i helse- og omsorgssektoren

Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling

Referansearkitektur for dokumentdeling

Referansearkitektur for datadeling

Målarkitektur for dokumentdeling

Anbefalinger og veiledninger 

Anbefaling om bruk av AMQP

Anbefaling om bruk av SMART on FHIR

Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling

Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt

Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger

Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling

Rapporter

Nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren (PDF)

Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten (PDF)

Kontakt

Lurer du på noe?

Kontakt Nasjonalt arkitekturkontor: nasjonalt.arkitekturkontor@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei