Søk

Akson

Målet er at helseinformasjon om deg skal være tilgjengelig på rett sted til rett tid.

Akson: helhetlig samhandling og felles kommunal journal

Akson skal gi tryggere og bedre helsetjenester, og er et stort steg nærmere Én innbygger - én journal.

Hva er Én innbygger - én journal?

Stortingsmelding 9 Én innbygger – én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse har utarbeidet et veikart for realiseringen av målbildet.

Nyheter

Pasientjournal: Hvorfor felles løsning for kommunene?

En felles kommunal journalløsning vil gi tryggere helsetjenester for deg og meg, bedre støtte til helsepersonells arbeid og gjøre det lettere å få løsninger for velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging ut til flere.

Stort behov for felles journal

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Valle kommune bruker mye tid på å oppdatere og finne rett og viktig informasjon om pasientene. De ønsker seg felles journal.

Akson forklart på 1 – 2 – 3

Hva er Akson, hvorfor trenger vi det og når kommer det?

Derfor er dette viktig

Hvorfor bør vi tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer?
Se video
x
TILGANG NÅR DET TRENGS
87 % vil at helsepersonell skal ha tilgang til sine helseopplysninger når behandlingen krever det
STOR DEL AV TOTALEN
10,4% av BNP har med helseutgifter å gjøre
MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT
76 000 i underdekning på helsepersonell i 2035

Invitation to industry vendor briefing meeting concerning Akson

January 21st, 09.00 - 10.30, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo

January 21st, 2020: Akson is the planning project for a national electronic health record for primary care services and a national health sector information exchange.

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gylig epost-adresse.
Abonnementet ditt er registrert. Du får straks e-post fra oss.