Søk

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Meldingen Tilbakemelding om feil i mottatt melding brukes for å varsle avsender av fagmeldingen om at mottatt melding har feil knyttet til innholdet i fagmeldingen som gjør at mottaker likevel ikke kan behandle fagmeldingen. Eksempler på slike feil kan være feilsending som ikke skyldes tekniske feil. 

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk. For mer detaljer om målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 til 16.

Hjemmel:  Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 1.

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende tilbakemelding om feil i mottatt melding X  
​Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp    X
Utgivers id
HIS 1151:2006
Alternativ id
Tidligere tittel: Avviksmelding
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Dialogmelding
Status
Aktiv
Profil av
Kontakt
Meldingshjelp