Søk

Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)

Tilgjengelig fra: Avlevering av elektronisk pasientarkivmateriale (arkivverket.no)

​Arkivverkets avleveringsstandard for avsluttede elektroniske pasientjournaler som skal til arkivdepot etter pasientens død.

Standarden beskriver hvordan virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal avlevere arkiverte elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven, helseregisterloven §§ 8 og 12, spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a, og bestemmelsene i Helsearkivforskriften.

Besluttet av: Riksarkivaren den 15.11.2016 med hjemmel i forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) § 11 første ledd, se Brev Riksarkivaren fastsatt EPJARK Standard (PDF).

Relaterte dokumenter

Versjon
1.0
Utgivers id
ISBN 978-82-548-131-4
Alternativ id
Referansekatalog ID 138.1
Utgitt
30.09.2016
Utgiver
Norsk helsearkiv
Dokumenttype
Standard
Emne
Avlevering til Norsk helsearkiv
i referansekatalogen
Ja
Obligatorisk for
Virksomheter som skal avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv.
Fant du det du lette etter?
Ja Nei