Søk

Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)

​Arkivverkets avleveringsstandard for avsluttede elektroniske pasientjournaler som skal til arkivdepot etter pasientens død.

Standarden beskriver hvordan virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal avlevere arkiverte elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven, helseregisterloven §§ 8 og 12, spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a, og bestemmelsene i Helsearkivforskriften.

Målgruppe

Obligatorisk for 
Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten 

Besluttet av: Riksarkivaren den 15.11.2016 med hjemmel i forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) § 11 første ledd.

Utgivers id
EPJARK
Utgitt
30.09.2016
Utgiver
Norsk helsearkiv
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Kontakt
Arkivverket
Fant du det du lette etter?
Ja Nei