Søk

Spørretjenesten pasientens frikortstatus

Meldingen benyttes for å undersøke om bruker skal betale egenandel.

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Spørretjenesten pasientens frikortstatus svarer på om pasienten/kunden har frikort eller skal betale egenandel (for apotek/bandsjist svarer tjenesten i tillegg på om innbygger er fritatt for egenandel på bakgrunn av minste pensjonsnivå). Helfo sender og mottar meldingen.

Egenandelsregisterforskriftens § 11 regulerer hvem frikortopplysningene kan utleveres til uten hinder av taushetsplikten. Avsender av meldingen må ha tjenstlig behov for å kunne sende spørring om en pasient/kunde skal betale egenandel. Det er kun behandlere og tjenesteytere som utløser godkjente egenandeler under frikortordningen som kan benytte spørretjenesten. Oversikt over disse finnes i tabellen nedenfor under målgruppe.

Egenandelsspørringen finnes i tre varianter:

 1. HarBorgerFrikort er synkron tjeneste.
 2. HarBorgerFrikortMengde er en asynkron tjeneste som har samme logikk som harBorgerFrikort, og benyttes av samme type samhandler. Forskjellen er at det for denne tjenesten er mulig å spørre på flere personer i samme tjenestekall.
 3. HarBorgerEgenandelFritak er synkron tjeneste som kan benyttes av Apotek og Bandasjist. Logikken for denne tjeneste er at det sjekkes både om borger har frikort og er minstepensjonist.

Målgrupper

Standarden er anbefalt for følgende målgrupper (sende og motta):

 • Helseforetak
 • Legevaktstjeneste​
 • Lege som har avtale med kommunen
 • Legespesialister med avtaler med RHF
 • Psykologer med avtaler med RHF
 • Lab/røntgen med avtaler med RHF
 • Fysioterapeuter (og manuellterapeuter) med avtale med kommuner
 • Rehabilitering med avtale med RHF 
 • Apotek
 • ​Bandasjist
 • Tannleger og tannpleier
 • Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
 • ​E-resept
 • ​KUHR
 • ​HESA
 • NAV

Anbefaling

 • Anbefalt av Helfo

Tidligere versjon

Standarden Forespørsel og svar om egenandel (HIS 1024:2010) kan fortsatt benyttes i systemene der den er implementert.

Utgivers id
HIS 1024:2017
Utgitt
02/2017
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Standard
Emne
Samhandling med Helfo
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Erstatter
Forespørsel og svar om egenandel (HIS 1024:2010)
Endret
Dokumentet ble oppdatert februar 2021
Kontakt
Helfo [spørretjenesten pasientens frikortstatus]
Fant du det du lette etter?
Ja Nei