Søk

Orientering om tjenestetilbud v1.6

Standarden beskriver en melding som skal benyttes for å orientere om hvilke tjenester pasienten/brukeren mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.

Formålet er å bidra til økt samarbeid rundt brukeren/pasienten. Meldingen går fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester sendes til pasient/bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester, og etter forespørsel fra lege, pasient eller pårørende.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 13.

Forskriften sidestiller standarden med Orientering om tjenestetilbud v1.5 (HIS 1146:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Pleie- og omsorgstjenesten X  
Fastleger   X

 

Utgivers id
HIS 1146:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Forrige versjon
Orientering om tjenestetilbud v1.5
Fant du det du lette etter?
Ja Nei