Søk

NPR behandlerkravmelding

NPR-behandlerkravmelding benyttes til å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo.

Meldingen benyttes av helseforetak for poliklinisk behandling og for private laboratorier og røntgeninstitutter. Den kan også benyttes til å innrapportere refusjonskrav som gjelder fritt behandlingsvalg og refusjonskrav fra rehabiliteringsinstitusjoner. Helfo mottar meldingen.

Målgrupper

Tabellen viser hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for.

Virksomhetstype Sende obligatorisk
Helseforetak X
Private laboratorier X
​Private røntgeninstitutt X

Hjemmel: 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, § 5, andre ledd.

Hvordan benytte NPR-BKM?

Ved bruk skal NPR-BKM sendes inn over nett og signeres med virksomhetssertifikat. Meldingen skal ha en hodemelding (MsgHead) og være pakket inn i ebXML-’konvolutt’ som igjen er signert med et virksomhetssertifikat. Applikasjonssvar sendes tilbake med resultat av behandlingen (Apprec).

Versjon
0.78
Utgivers id
NPR-BKM
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Standard
Emne
Samhandling med Helfo
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
NPR behandlerkravmelding, Vegard Håvik