Søk

Norske basisprofiler for HL7 FHIR

Basisprofilene definerer tilpasninger av HL7 FHIR-ressurser for bruk i Norge.

Profilene er basert på HL7 FHIR R4 (HL7.org). De kan både brukes direkte og profileres videre for spesifikke anvendelser og grensesnitt.

Utvikling og forvaltning

Flere basisprofiler vil bli utviklet for å tilpasse internasjonale FHIR-ressurser til norsk bruk. Samtidig må eksisterende profiler vedlikeholdes. Utvikling og forvaltning gjøres på GitHub i et åpent samarbeid, med støtte fra HL7 Norge og Direktoratet for e-helse.

For innsikt i dette arbeidet eller for å bidra med forslag til forbedringer, tilbakemeldinger om feil osv, gå til ​​GitHub-prosjekt for basisprofiler for R4.

Målgruppe

Anbefalt for 

Virksomheter og leverandører som skal utvikle samhandlingsløsninger for datadeling i helse- og omsorgstjenesten

Les ​Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling [2019]

Oversikt over profiler 

Basisprofilene er delt inn i tre hovedgrupper: Individuals, Entities og Medication. 

Individuals [Simplifier.net]

 • no-basis-PracitionerRole
 • no-basis-Person
 • no-basis-RelatedPerson
 • no-basis-Patient
 • no-basis-Practitioner

Entities [Simplifier.net] 

 • no-basis-Endpoint
 • no-basis-HealthCareService
 • no-basis-Organization
 • no-basis-Location

Medication [Simplifier.net]

 • no-basis-AllergyIntolerance
 • no-basis-Medication
 • no-basis-MedicationStatement
 • no-basis-Substance

Oversikt over FHIR-prosjekter innen e-helse:

Utgivers id
hl7.fhir.no.basis 2.0
Utgitt
09/2019
Utgiver
HL7 Norge
Dokumenttype
Standard
Emne
Datadeling
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei