Søk

M9.22 Endrede multidosepasienter

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen er svar på M9.21 og inneholder en liste over pasienter som er endret siden oppgitt dato. Reseptformidleren sender meldingen.

Målgrupper

Virksomhetstype Obligatorisk å motta
Apotek som leverer multidosepakkede legemidler x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3014:2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei