Søk

M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

M25.2 sendes fra apotek til multidoseansvarlig lege. Brukes til å formidle forslag til justeringer fra apotek.

Reseptformidleren mottar meldingen.

Målgruppe

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler X  
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept   X

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3014:2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei