Søk

M15 Søknadssvar fra SLV

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

M15 er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. Reseptformidleren mottar meldingen.

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk  Motta obligatorisk 
Statens legemiddelverk  x  
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept   x
Apotek og bandasjister   x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Utgivers id
R11/08
Utgitt
16.4.2013
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei