Søk

Innleggelsesrapport v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus i forbindelse med innleggelse. Meldingen inneholder opplysninger som er viktige for oppholdet.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 10.

Forskriften sidestiller standarden med Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Pleie- og omsorgstjenesten X    
Helseforetak og private sykehus   X  

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

    X
Andre relevante døgntilbud     X

 

Utgivers id
HIS 1143:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Innleggelsesrapport v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 08/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei