Søk

Innleggelsesrapport v1.6

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus i forbindelse med innleggelse. Meldingen inneholder opplysninger som er viktige for oppholdet.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 10.

Forskriften sidestiller standarden med Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Pleie- og omsorgstjenesten X      
Helseforetak og private sykehus   X    
Virksomheter som yter (re)habiliteringstjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5:     X  
Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd       X

 

Utgivers id
HIS 1143:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Forrige versjon
Innleggelsesrapport v1.5
Fant du det du lette etter?
Ja Nei