Søk

EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk

Standarden inneholder krav for å avlevere elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv.

Standarden inneholder krav som skal muliggjøre å avlevere elektroniske pasientjournaler fra virksomheter i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven, samt helseregisterloven § 12, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a. 

Målgruppe

Obligatorisk for 
​Virksomheter som skal avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv.

Besluttet av: Riksarkivaren den 15.11.2016 med hjemmel i forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) § 11 første ledd, se vedtaksbrev (PDF).

Utgivers id
HIS 80509:2015
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Avlevering til Norsk helsearkiv
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
Postmottak, Sentralbord
Fant du det du lette etter?
Ja Nei