Søk

M4.1 Forespørsel om referansenummer

Meldingene ”Forespørsel om referansenummer” og ”Referansenummer” benyttes av rekvirent for å få tilsendt én eller en serie referansenummer fra Reseptformidleren, til bruk i resept der det skal benyttes referansenummer.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett

Bruk av standarden

Virksomhetstype Sende obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept x

Besluttet av Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
R 19/08
Utgitt
1.5.2010
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei