Logo for print

 

 

FinnKode - online søkeverktøyhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/finnkode-online-sokeverktoyFinnKode - online søkeverktøyFinnKode utgis av Direktoratet for e-helse og er et søkeverktøy som inneholder oppdaterte kodeverk og synonymordlister/søkeforslagslister for lettere søk. 843
Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/regler-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrpRegler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP)927
E-læringskurs i medisinsk kodinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/e-leringskurs-i-medisinsk-kodingE-læringskurs i medisinsk koding845
Kodeverket ICD-10 (og ICD-11)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11Kodeverket ICD-10 (og ICD-11)ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Kodeverket er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av sykdommer og beslektede helseproblemer. 847
ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenestenhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/icpc-2-den-internasjonale-klassifikasjonen-for-primerhelsetjenestenICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenestenPrimærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser. 859
SNOMED CThttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/snomed-ctSNOMED CTSNOMED CT er en standardisert og maskinlesbar medisinsk terminologi. Terminologien består av koder, termer, synonymer og definisjoner som brukes i klinisk dokumentasjon og rapportering. 1377
Prosedyrekodeverkene (Kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer, NCMP, NCSP og NCRP)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/prosedyrekodeverkene-kodeverk-for-medisinske-kirurgiske-og-radiologiske-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrpProsedyrekodeverkene (Kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer, NCMP, NCSP og NCRP)De medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrene utføres av ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Kodeverkene NCMP, NCSP og NCRP er tilpasset hverandre slik at de kan brukes uten forveksling. 860
ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helsehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/icf-internasjonal-klassifikasjon-av-funksjon-funksjonshemming-og-helseICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helseICF er en klassifikasjon som utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. 864
Laboratoriekodeverkethttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/laboratoriekodeverketLaboratoriekodeverketNorsk laboratoriekodeverk er et nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser og undersøkelser. 866
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/multiaksial-klassifikasjon-i-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-phbuMultiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)Daværende Sosial- og helsedirektoratet tilrettela i 2006 for WHO’s multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996). 881
Norsk patologikodeverkhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/norsk-patologikodeverkNorsk patologikodeverkNorsk patologikodeverk (NORPAT), tidligere kalt Den norske SNOMED, er en systematisk samling av begreper som benyttes ved patologilaboratoriene, innen rettspatologi, i biobankarbeid og for innrapportering til Kreftregisteret. 936
Hvorfor koder vi? Om nytten av kodeverkhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/hvorfor-koder-vi-om-nytten-av-kodeverkHvorfor koder vi? Om nytten av kodeverkRiktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten. 855
Kontaktinformasjonhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kontaktinformasjonKontaktinformasjonHer finner du informasjon om hvor du primært skal henvende deg med spørsmål om helsefaglige kodeverk, DRG-systemet eller ISF-ordningen. 857

​Fant du det du lette etter?​