Logo for print

 

 

Én innbygger – én journalhttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journalÉn innbygger – én journalRegjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.204
Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) https://ehelse.no/strategi/nasjonal-handlingsplan-for-e-helse-2014-2016-Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Nasjonal handlingsplan for e-helse inneholder en samlet fremstilling av pågående og planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for perioden 2014-2016. 137
Nasjonal e-helsestrategi og planhttps://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-og-planNasjonal e-helsestrategi og planDet pågår en rekke utviklingstiltak som på ulike måter tilrettelegger for elektronisk samhandling innad i helsetjenesten og mellom ulike aktører.187

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin