Logo for print

 

 

Én innbygger – én journalhttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journalÉn innbygger – én journalRegjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.204
Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplanhttps://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-og-handlingsplanNasjonal e-helsestrategi og handlingsplanNasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 tar utgangspunkt i Meld. St. 9 «Én innbygger – én journal» (2012-2013), hvor hovedmålet er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for helse- og omsorgssektoren. 1362

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin