Logo for print

Virksomhetsinterne identifikatorserier​

De fleste virksomheter oppretter serier med identifikator for objekter til internt bruk. Eksempler på slike serier kan være ansattnummer, journalnummer og identifikatorer for datautstyr. Videre har virksomheter i helsevesenet i en årrekke måttet opprette såkalte hjelpenumre (H-nummer) for pasienter som ikke har hatt fødselsnummer eller d-nummer, eller hvor dette ikke har vært kjent.

I en del tilfeller kan det være behov for å kommunisere virksomhetsinterne hjelpenumre på tvers av virksomhetsgrensene. Skal dette kunne skje på en trygg måte, må H-nummeret ledsages av en objektidentifikator (OID) som entydig identifiserer serien av virksomhetsinterne hjelpenumre som H-nummeret tilhører. Tilsvarende gjelder dersom andre typer virksomhetsinterne identifikatorer skal kommuniseres på tvers av virksomhetsgrensene. ​

Mer informasjon om hjelpenumre og bruk av disse finnes i HIS 1001:2010 Identifikatorer for personer: Syntaks for fødselsnummer, hjelpenummer mv. 

Identifikatorer for personer, organisasjoner mv

Identifikatorserier for personer, organisasjoner mv. kan grupperes etter to akser:

  • Idenifikatorens gyldighet (virksomhetsintern, nasjonalt og globalt)
  • Type objekt (person, organisasjon, medisinsk-teknisk utstyr osv.)

For en del identifikatorserier vil formålet kunne endres over tid, noe som vil kunne innebære en endring av kriteriene for tildeling av en identifikator i serien. F.eks. kan en virksomhet som opprinnelig kun hadde egne ansatte i sitt register over brukere av et EPJ-system, på et senere tidspunkt ha behov for å inkludere eksterne.

Bruk av fellesbrukere, dvs. brukeridentiteter som kan benyttes av flere forskjellige personer, er svært uheldig og skal ikke forekomme.  ​​

Sist oppdatert: 26. april 2016

​Fant du det du lette etter?​