Logo for print

Anbefalinger for tekniske krav til trygghetsteknologi (PDF) 

Faktaark SCAIP for trygghetsalarmer (PDF)

Rapport: Anbefalinger arkitektur for velferdsteknologi (PDF)

Anbefaling for valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi (helsedirektoratet.no)

Ny velferdsteknologisk informasjonstjeneste

Referansearkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom behandlingsforløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon.

Mål

Arkitekturen skal beskrive en overordnet logisk struktur og et felles begrepsapparat, hvordan Continua-rammeverket skal anvendes i Norge og hvilke komponenter som bør være nasjonale felleskomponenter. Den skal også gi rammer for leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske prosjekter i offentlig regi. Arbeidet med en nasjonal referanse-arkitektur for velferdsteknologi er sammenfallende med, men ikke begrenset av, de føringer som ligger i Continua.

Continua

Continua lager ikke standarder, men henviser til internasjonale standarder og hvordan disse skal brukes gjennom konsensusprosesser og samarbeid. I tillegg utarbeider Continua nærmere retningslinjer for hvordan standardene skal implementeres i en helhetlig ramme.

Datautveksling og standarder i henhold til Continuas rammeverk (PDF)

 

 

​​

Sist oppdatert: 22. desember 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin