Logo for print

​Skiftet fra analoge til digitale trygghetsalarmer er godt i gang i Norge.

Anbefalinger

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse har gitt noen overordnede anbefalinger knyttet til anskaffelsen av slike digitale løsninger.

Direktoratet for e-Helse vil i løpet av 2016 komme med mer detaljerte spesifikasjonsanbefalinger knyttet til utstyr, kommunikasjon og responssenter for trygghetsskapende løsninger.

Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området (helsedirektoratet.no)

Anbefaling for trygghetsalarmer (SCAIP) (PDF)

Anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (PDF)

Velferdsteknologiske standarder - kommune (PDF)

 

 

Sist oppdatert: 22. desember 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin