Logo for print

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Helseplattformen er et nasjonalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet om «Én innbygger – én journal», og er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Samtidig jobber også Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF med å fullføre modernisering av sine elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Kjernejournal samler noen av pasientens viktigste helseopplysninger og er et viktig supplement til dagens mange pasientjournalløsninger. Løsningen fra arbeidet med «Én innbygger – én journal» skal derimot bli helsepersonells primære arbeidsverktøy for pasientjournal og pasientadministrasjon og erstatte mange av dagens løsninger.  

EPJ-løftet er et prosjekt ledet av Direktoratet for e-helse som skal bidra til kvalitetsheving av dagens elektroniske pasientjournaler for blant annet fastleger og avtalespesialister, fysio- og manuellterapeuter og pleie- og omsorgssektoren. 

Pasientjournal er en løsning som gjør at innbyggere har digital tilgang til sine journaldokumenter fra sykehus ved å logge seg på helsenorge.no. Løsningen er foreløpig bare tilgjengelig for innbyggere som bor på Vestlandet og i Nord-Norge. 

Min Journal gir pasienter på Oslo universitetssykehus over 16 år elektronisk tilgang til deler av sin sykehusjournal.

Sist oppdatert: 1. november 2017

​Fant du det du lette etter?​