Søk

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Sparer tid
200 flere automatiserte journalføringer via knutepunktet per dag
Mange involverte
340 kommuner deltar i velferdsteknologiske prosjekter
Velferdsteknologisk knutepunkt
39 000 journalføringer ble håndtert de første 77 dagene i drift

Relatert innhold

Nasjonal arkitektur for velferdsteknologi

Formålet med en arkitektur innen velferdsteknologi er å danne rammen for utvikling av velferdsteknologiske tjenester.

Velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse