Søk

Nasjonale e-helseløsninger

Direktoratet for e-helse forvalter de nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal og helsenorge.no.

Tjenestene er tilgjengelige for både innbygger og helsepersonell, og skal forbedre og forenkle helse- og omsorgssektoren.

Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse la fram i mars 2019.

Positive
82 % ønsker digital tilgang til egne helseopplysninger.
Innlogging
51 % har besøkt helsenorge.no det siste året
Organdonasjon
255.000 har opprettet digitalt donorkort via helsenorge.no

De nasjonale e-helseløsningene

Relatert innhold
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse