Søk

Akson forklart på 1 – 2 – 3

Hva er Akson, hvorfor trenger vi det og når kommer det?

1. Hva er Akson?

Akson er et prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Tiltaket kan deles opp i to hovedtema: 

  • Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme løsning, med brukerflater tilpasset deres behov. 
  • Helhetlig samhandling: Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel Nav og barnevern.
Illustrasjon med ikon for felles kommunal journal og helhetlig samhandling.
Felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling utgjør Akson.

2. Hvorfor Akson?

Kommunene opplever økt press – det blir flere eldre og flere har kompliserte sykdomsbilder. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helse- og omsorgstjenestene. I tillegg flyttes oppgaver fra sykehus til kommune. IKT-systemene i kommunene er silobaserte og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet.

Sykehus, fastleger og kommuner må få løsninger som gjør at de kan samarbeide bedre, slik at vi får tryggere pasientforløp og en mer helhetlig helsetjeneste. I dag oppgir for eksempel 50 prosent av kreftpasienter at de selv må ta ansvar for å videreformidle egen helseinformasjon til helsepersonell som trenger den. Akson skal gi innbyggerne enklere tilgang på egne helseopplysninger og bedre mulighet til å delta aktivt i egen behandling.

3. Når?

Akson-prosjektet skal gjennomføres kontrollert og stegvis. I februar 2020 leverer Direktoratet for e-helse en anbefaling om hvordan tiltaket bør gjennomføres. Deretter skal denne kvalitetssikres eksternt, før Stortinget kan ta en investeringsbeslutning. De første kommunene vil trolig kunne ta journalløsningen i bruk fra 2025.

Les mer om Akson.

Akson - mer enn IKT

Akson
Fant du det du lette etter?
Ja Nei