Søk

Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger

De nasjonale e-helseløsningene leverer tjenester til helsesektoren og til innbyggerne på vegne av helsesektoren.

​For å regulere nødvendige avtaleforhold mellom Direktoratet for e-helse og aktørene i sektoren, er det nå utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene Helsenorge, E-resept og Kjernejournal. For Helsenorge vil de nye bruksvilkårene vil erstatte tidligere inngåtte tjenesteavtaler. Det tas sikte på å utarbeide bruksvilkår for flere løsninger i tiden fremover.

Bruksvilkårene er blitt utarbeidet i samarbeid med aktørene i helsesektoren, og det har kommet mange gode innspill underveis som har bidratt til å gjøre vilkårene enklere og tydeligere.

Det vil bli elektronisk aksept av bruksvilkårene ved bruk av NHNs elektroniske signeringsløsning, som mange i sektoren kjenner fra før. Informasjon om hvordan dette praktisk gjennomføres vil bli sendt ut fra NHN, med en lenke til signeringssiden for den enkelte virksomheten. Informasjon og lenker vil sendes ut puljevis med start i mai.

På denne siden finner du bruksvilkårene for de forskjellige kategoriene av virksomheter.

Allmennpraktiserende leger

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - DDFL (pdf)

E-resept - Generelle bruksvilkår (pdf)

E-resept - Spesielle bruksvilkår for rekvirentvirksomhet (pdf)

Kjernejournal - Generelle bruksvilkår (pdf)

Kommuner

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Kommune (pdf)

E-resept - Generelle bruksvilkår (pdf)

E-resept - Spesielle bruksvilkår for rekvirentvirksomhet (pdf)

Kjernejournal - Generelle bruksvilkår (pdf)

Spesialisthelsetjenesten

Avtalespesialister

E-resept - Generelle bruksvilkår (pdf)

E-resept - Spesielle bruksvilkår for rekvirentvirksomhet (pdf)

Kjernejournal - Generelle bruksvilkår (pdf)

Regionale helseforetak

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Spesialisthelsetjenesten (pdf)

Helsevirksomheter tilknyttet et regionalt helseforetak (HF, private sykehus osv.)

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Spesialisthelsetjenesten (pdf)

E-resept - Generelle bruksvilkår (pdf)

E-resept - Spesielle bruksvilkår for rekvirentvirksomhet (pdf)

Kjernejournal - Generelle bruksvilkår (pdf)

Sykehusapotek

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Spesialisthelsetjenesten (pdf)

E-resept - Generelle bruksvilkår (pdf)

E-resept - Spesielle bruksvilkår for apotek og bandasjist (pdf)

Foretak eid i fellesskap av de regionale helseforetakene (NIKT, Sykehusinnkjøp,…)

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Spesialisthelsetjenesten (pdf)

Helsedirektoratet

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Helsedirektoratet (pdf)

Statens legemiddelverk

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - SLV (pdf)

Apotek og bandasjist

E-resept - Generelle bruksvilkår (pdf)

E-resept - Spesielle bruksvilkår for apotek og bandasjist (pdf)

Pasientreiser HF

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Pasientreiser (pdf)

Folkehelseinstituttet

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - FHI (pdf)

Virksomheter som driver forskning

Helsenorge - Generelle bruksvilkår (pdf)

Helsenorge - Spesielle bruksvilkår - Deltagerdialog forskning (pdf)

Tilknyttet informasjon

Beskrivelse av estimeringsmodell for Helsenorge (pdf)

Beskrivelse av dataansvar og hjemmelsgrunnlag for tjenester på  Helsenorge (pdf)

Leveranse- og fryskalender (pdf)

Melde endringsønske på helsenorge (pdf)

Melding om ønske om nye tjenester på Helsenorge (pdf)

Oversikt over valgte tjenester (pdf)

Prosess for melding av feil og hendelser (pdf)

Varslingsprinsipper (pdf)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei