Søk

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder

Utvalget skal styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Møter i 2020

 • 17. mars (utsatt, ny dato kommer)
 • 17. september

Bakgrunn

Aktørene i helse- og omsorgssektoren har fremmet et behov for å ha et felles utvalg, der virksomheter, leverandører og myndighet jobber sammen på et strategisk og taktisk nivå for å styrke Norge sin rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid. 

Saken om opprettelse av Standardiseringsutvalget er behandlet i blant annet følgende fora: 

Standardisering er en forutsetning for elektronisk samhandling i helsetjenesten, og tilrettelegger dessuten for innovasjon og næringsutvikling. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenestenpeker på gjenbruk av internasjonale standarder som et sentralt virkemiddel i det videre standardiseringsarbeidet.

Arbeidet foregår gjennom mange ulike standardiseringsorganisasjoner, programmer og prosjekter. Direktoratet for e-helse skal tydeliggjøre retning og være aktiv pådriver for at aktører benytter internasjonale e-helsestandarder på en enhetlig måte. 

Formål 

 • Styrke norske aktørers mulighet til å påvirke nordisk, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid gjennom relevante kanaler.
 • Bidra til at kunnskap om internasjonale standarder utbres i Norge
 • Oppnå bedre koordinering av standarder som utvikles, for å unngå overlappende og inkonsistens mellom ulike e-helsestandarder
 • Være rådgivende forum for Direktoratet for e-helse  
 • Bidra til å involvere leverandørmarkedet relatert til tilpasning og utbredelse av standarder
 • Utvikle nasjonal bevissthet om bruk av internasjonale standarder og bidra til utvikling og påvirkning.
 • Fremme utvikling, adopsjon og anerkjennelse av relevante internasjonale standarder.

Oppgaver og ansvar

Standardiseringsutvalget etableres med et mandat som skal gjelde to år fra oppstart (2020 – 2022).

Standardiseringsutvalget skal:

 • Bidra til helhetlige vurderinger av internasjonale standarder på et overordnet nivå og på tvers av standardiseringsorganisasjoner
 • Anbefale hvilke internasjonale standarder som bør normeres for norsk helse- og omsorgstjeneste
 • Anbefale hvilke strategiske internasjonale standardiseringsaktiviteter Norge bør delta i

Direktoratet for e-helse skal formidle informasjon om pågående internasjonalt standardiseringsarbeid.

Representanter 

Standardiseringsutvalget ledes av Direktoratet for e-helse. Utvalget vil ha en bred sammensetting av aktører i sektoren, medregnet leverandører og standardiseringsorganisasjoner.

Virksomhet

Navn 

Direktoratet for e-helse

Hans Löwe Larsen (leder)
Norsk Helsenett Anders Ravik, Kari Jørgensen
Aspit Kristian Moum
Helse Sør-Øst Mads Kringstad
IBM  Hege Stokke
Kristiansand kommune Elisabeth Holen-Rabbersvik
Folkehelseinstituttet Ida Møller Solheim
Statens legemiddelverk Martha Schei Hynne (Vara: Helga Festøy)
Sykepleierforbundet Bente Christensen
Nasjonalt senter for e-helseforskning Rune Pedersen
GS1 Norge Stephen Bølstad
HL7 Norge Line Andreasse Sæle

DIPS

John Harald Sevaldsen

Standard Norge Heidi Eidskrem

Kontakt 

Spørsmål? Kontakt Sekretariatet for utvalget

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei