Søk

Områdeutvalg digital samhandling

Områdeutvalget for digital samhandling skal bidra til økt digital samhand­lings­­­evne og mulighet for å skape effektive og sammenhengende helse- og omsorgs­tjenester.

Møter 2021

  • 12. februar
  • 16. april
  • 11. juni
  • 25. august
  • 1. oktober
  • 26. november

Møter i 2020

Representanter

Nasjonalt e-helsestyre utpeker leder for områdeutvalget.

Direktoratet for e-helse har ansvar for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Norsk Helsenett SF bidrar i sekretariatet.

Virksomhet Navn

Helse Sør-Øst RHF

Rune Simensen (leder)

Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen

Helse Midt-Norge RHF

Per Olav Skjesol

Helse Vest RHF

Ola Jøsendal

KS

Terje Wistner

Oslo kommune

Kirsti Pedersen

Stavanger kommune

Kristine Skjøthaug

Kristiansand kommune

Kjetil Løyning

Helsedirektoratet

Thore Thomassen

Folkehelseinstituttet

Roger Schäffer

Legeforeningen

Torgeir Hoff Skavøy

Norsk Helsenett SF

Anders Ravik

Direktoratet for e-helse

Inga Nordberg

Mandat

Mandat for Områdeutvalg digital samhandling (PDF)

Spørsmål?

Kontakt sekretariatet for områdeutvalget på e-post.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei