Søk

NUIT

NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.

Nasjonal e-helseportefølje 2019 (PDF)

Møter i 2019

Mal for toppnotat til NUIT (.docx)

Møter i 2018

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler,  samt når det er planlagt møter med nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn  og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av e-helsestrategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre. 

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi 

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre
  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Representanter i NUIT

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Navn Virksomhet
Christine Bergland (Leder av NUIT) Direktoratet for e-helse
Helsedirektoratet Jo Winding Harbitz
Flora kommune Kari Støfringsdal
KS Heidi Slagsvold
Kristiansand kommune Wenche P. Dehli
Trondheim kommune Helge Garåsen
Oslo kommune Richard Åstrand
Bergen kommune Kristin Brekke
Helse Nord RHF Bjørn Nilsen
Helse Vest RHF Erik Hansen
Helse Midt RHF Per Olav Skjesol
Helse Sør-Øst RHF Ole Johan Kvan
Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen
Folkehelseinstituttet Roger Schaeffer
Fastlege Egil Johannesen
Kreftforeningen Halvard F. Bergby
Observatør 
Norsk Helsenett SF (NHN)
Rune Kavlie
Observatør
​Nasjonal IKT HF
Jan Eirik Olsen
Observatør
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Tor Eid

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Kontakt

Nasjonalt porteføljekontor: nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei