Søk

NUIT

NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.

Møter i 2021

Mal for toppnotat til NUIT

Dato Agenda/dokumenter Referat Presentasjoner
19. november
15. september
20. mai
18. februar

Møter i 2020

Møter i 2019

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.
Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler, samt når det er planlagt møter med nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av e-helsestrategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre
  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Representanter i NUIT

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Navn Virksomhet
Karl Vestli (Leder av NUIT) Direktoratet for e-helse
Jo Winding Harbitz Helsedirektoratet
Asbjørn Finstad KS
Terje Wistner KS
Wenche P. Dehli Kristiansand kommune
Helge Garåsen Trondheim kommune
Richard Åstrand Oslo kommune
Kristin Brekke Bergen kommune
Terje Jørgensen Bodø kommue
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Erik Hansen Helse Vest RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt RHF
Ole Johan Kvan Helse Sør-Øst RHF
Roger Schaeffer Folkehelseinstituttet
Egil Johannesen Fastlege
Anne-Lise Härter Apotekforeningen
Bente Christensen Norsk Sykepleierforbund
Bodil Rabben

Observatør
Norsk Helsenett SF (NHN)

Darlèn Gjølstad Observatør
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Kontakt

Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse: nasjonal.styringsmodell@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei