Søk

NUIT

NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.

Møter i 2020

Mal for toppnotat til NUIT (.docx)

Nasjonal e-helseportefølje 2019 (PDF)

Møter i 2019

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med porteføljekontoret
Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler,  samt når det er planlagt møter med nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn  og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av e-helsestrategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre. 

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi 

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre
  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Representanter i NUIT

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Navn Virksomhet
Christine Bergland (Leder av NUIT) Direktoratet for e-helse
Jo Winding Harbitz Helsedirektoratet
Asbjørn Finstad KS
Heidi Slagsvold KS
Wenche P. Dehli Kristiansand kommune
Helge Garåsen Trondheim kommune
Richard Åstrand Oslo kommune
Kristin Brekke Bergen kommune
Terje Jørgensen Bodø kommue
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Erik Hansen Helse Vest RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt RHF
Ole Johan Kvan Helse Sør-Øst RHF
Rune Simensen Helse Sør-Øst RHF
Roger Schaeffer Folkehelseinstituttet
Egil Johannesen Fastlege
Halvard F. Bergby Kreftforeningen
Rune Kavlie Observatør Norsk Helsenett SF (NHN)
Jan Eirik Olsen Observatør
​Nasjonal IKT HF
Tor Eid Observatør
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Kontakt

Nasjonalt porteføljekontor: nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei