Søk

NUFA (Fagutvalget)

NUFA (Fagutvalget) er et rådgivende organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og utvalgte nasjonale prosjekter.

Møter i 2021

Mal for toppnotat til NUFA

Dato Agenda Referat Presentasjoner
27. - 28. oktober
1.- 2. september
21.-22. april
27.-28. januar Sakspapierer NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

Møter i 2020

Møter i 2019

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene.

Formålet med NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi faglige vurderinger og råd som gjelder nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter. NUFAs råd skal bidra til samordnet og effektiv realisering av pasientens og helse- og omsorgssektorens prioriterte behov.

Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være faglig rådgiver vedrørende helsefag og arkitektur ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje. Gi råd basert på disse i forbindelse med prioritering og oppfølging av nasjonal e-helseportefølje i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre

Forvaltningsstyring:

  • Gi råd til produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten angående arkitekturvalg og helsefaglige konsekvenser når produktstyrene eller Direktoratet for e-helse ser behov for dette

Andre oppgaver:

  • Gi råd til Direktoratet for e-helse vedrørende nasjonale rammer som f.eks. felles referansearkitekturer, infrastruktur, informasjonsmodell, standarder og kodeverk. Rådene skal bidra til IKT-løsninger som understøtter samhandling.
  • Gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger (helsefag og arkitektur) til utvalgte nasjonale prosjekter (spesielt prosjekter med sterke avhengigheter til andre initiativ).
  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Representanter i NUFA

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.

I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Virksomhet Navn
Inga Nordberg (leder av NUFA) Direktoratet for e-helse
Mohammad Nouri Sharikabad Folkehelseinstituttet
Peter Holmes Folkehelseinstituttet
Kristian Onarheim Helse Midt-Norge RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge RHF
Jon Gupta Helse Sør-Øst RHF
Per Meinich Helse Sør-Øst RHF
Geir Granerud Helse Vest RHF
Randi Brendberg Helse Nord RHF
Kirsti Pedersen Oslo kommune
Ann-Kristin Smilden Bærum kommune
Heidi Slagsvold KS
Bjørn-Eivind Berge Bergen kommune
Thor Johannes Bragstad Trondheim kommune
Egil Rasmussen Stavanger kommune
Pål H. Brekke Fastlege (utnevnt av Dnlf)
Odd Martin Solem Norsk Helsenett SF (NHN)
Arnfinn Aarnes

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Sverre Ur Diabetesforbundet
Børge Myrlund Larsen Helsedirektoratet
Thore Thomassen Helsedirektoratet
Gorm Braarvig Digitaliseringsdirektoratet
Maren Krogh Apotekforeningen
Sissel Skarsgård Norsk Sykepleierforbund

Darlèn Gjølstad

Observatør,
​Helse- og omsorgsdepartementet

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei