Søk

NUFA (Fagutvalget)

NUFA (Fagutvalget) er et rådgivende organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og utvalgte nasjonale prosjekter.

Møter i 2020

Mal for toppnotat til NUFA (.docx)

Møter i 2019

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med porteføljekontoret

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene. 

Formålet med NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi faglige vurderinger og råd som gjelder nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter. NUFAs råd skal bidra til samordnet og effektiv realisering av pasientens og helse- og omsorgssektorens prioriterte behov.

Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være faglig rådgiver vedrørende helsefag og arkitektur ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje. Gi råd basert på disse i forbindelse med prioritering og oppfølging av nasjonal e-helseportefølje i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre

Forvaltningsstyring:

  • Gi råd til produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten angående arkitekturvalg og helsefaglige konsekvenser når produktstyrene eller Direktoratet for e-helse ser behov for dette 

Andre oppgaver:

  • Gi råd til Direktoratet for e-helse vedrørende nasjonale rammer som f.eks. felles referansearkitekturer, infrastruktur, informasjonsmodell, standarder og kodeverk. Rådene skal bidra til IKT-løsninger som understøtter samhandling.
  • Gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger (helsefag og arkitektur) til utvalgte nasjonale prosjekter (spesielt prosjekter med sterke avhengigheter til andre initiativ).
  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Representanter i NUFA

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.

I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Virksomhet Navn
 Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (leder av NUFA)
Folkehelseinstituttet Mohammad Nouri Sharikabad
Folkehelseinstituttet Peter Holmes
Helse Midt-Norge RHF Kristian Onarheim
Helse Midt-Norge RHF Per Olav Skjesol
Helse Sør-Øst RHF Jon Gupta
Helse Sør-Øst RHF Per Meinich
Helse Vest RHF Geir Granerud
Helse Nord RHF Randi Brendberg
Oslo kommune Kirsti Pedersen
Bærum kommune Ann-Kristin Smilden
KS Heidi Slagsvold
Lenvik kommune Mona Pedersen
Bergen kommune Bjørn-Eivind Berge
Trondheim kommune Thor Johannes Bragstad
Stavanger kommune Egil Rasmussen
​Fastlege (utnevnt av Dnlf) Torgeir Fjermestad
Norsk Helsenett (NHN) Sindre Solem
Difi Rune Karlsen
​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Arnfinn Aarnes
Diabetesforbundet Sverre Ur
Helsedirektoratet Børge Myrlund Larsen
Helsedirektoratet Thore Thomassen
Observatør ​Helse- og omsorgsdepartementet Tor Eid

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei