Søk

Nasjonalt e-helsestyre (NEHS)

Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Møter i 2020

Mal for toppnotat til Nasjonalt e-helsestyre (.docx)

Møter i 2019

Dato Agenda Referat Presentasjoner
2. des

Agenda og saksunderlag Nasjonalt e-helsestyre 2. desember 2019 (PDF)

Agenda og saksunderlag styringsgruppemøte Akson 2. desember 2019 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 44-19 Nasjonal e-helseportefølje 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 2. desember 2019 (PDF)

Referat styringsgruppemøte Akson 2. desember 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 2. desember (PDF)

Presentasjon styringsgruppemøte for Akson 2. desember (PDF)

28. okt

Agenda og saksunderlag Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Agenda og saksunderlag styringsgruppemøte Akson 28. oktober 2019 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 28.oktober 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober (PDF)

Presentasjon Styringsgruppemøte Akson møte i Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

11. - 12. sep

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Møtedokumenter Styringsgruppemøte for Akson 12. september 2019 (PDF)

Referat styringsgruppemøte Akson Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)
19. juni Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 19.juni 2019 (PDF) Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 19. juni 2019 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 19. juni 2019 (PDF)
22. mar Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF) Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)
15. feb Agenda og møtedokumenter ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF) Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF) Presentasjoner møte i Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Bakgrunn og formål

Nasjonalt e-helsestyre skal:

  • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske IKT-strategier og mål
  • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering. Dette oppnås gjennom raskere utvikling og innføring av ny funksjonalitet og nye løsninger. I tillegg vil raskere realisering av endringer og tilpasninger i eksisterende løsninger bidra til dette
  • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi

Oppgaver og ansvar

Strategiprosess:

  • Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring

Andre oppgaver:

  • Behandle store satsingsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk
  • Være styringsgruppe for forprosjekt Én innbygger – én journal
  • Informere og forankre Nasjonalt e-helsestyres innstilling i egne virksomheter og styringslinjer

Representanter i Nasjonalt e-helsestyre

Navn Virksomhet
Christine Bergland Direktør
Direktoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad ​Helsedirektoratet
Gun Peggy Knudsen

Områdedirektør, Folkeinstituttet (FHI)

​Inger Cathrine Bryne ​AD
Helse Vest RHF
​Cathrine M. Lofthus ​AD
Helse Sør-Øst RHF
​Stig Slørdahl ​AD
Helse Midt-Norge RHF
​Cecilie Daae ​AD
Helse Nord RHF
​Svein Lyngroth Oslo kommune
Bjørn-Atle Hansen ​Rådmann
Alta kommune
Kjell Wolff Kommunaldirektør
Bergen kommune
​Camilla Dunsæd Rådmann
Kristiansand kommune
​Kristin W. Wieland ​Områdedirektør
Forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Steffen Sutorius ​Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
​Ivar Halvorsen Fastlege
Representant Den norske Legeforening

Mina Gerhardsen

Generalsekretær
Nasjonalforeningen for folkehelsen
​Lilly Ann Elvestad Generalsekretær
FFO​
Lill Sverresdatter Larsen Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund
Observatør Johan Ronæs ​Direktør Norsk Helsenett (NHN)

Mandat

Mandat for Nasjonalt e-helsestyre (PDF)

Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonalt e-helsestyre. Nasjonalt e-helsestyre vedtar mandat og representanter i NUIT og NUFA.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei