Søk

Nasjonalt e-helsestyre (NEHS)

Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Møter i 2019

Mal for toppnotat til Nasjonalt e-helsestyre (.docx)

Møter i 2018

Dato Agenda Referat Presentasjoner
6. desember

Agenda og møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 6. desember 2018 (PDF)

Vedlegg 4B Sak 52-18 Nasjonalt e-helsestyre 6. desember 2018 (PDF)

Vedlegg 8A Sak 53-18 Nasjonalt e-helsestyre 6. desember 2018 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 6. desember 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 6. desember 2018 (PDF)
12. september

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2018 (PDF)

Sak 44-18 Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2018 (PDF)

Referat møte i Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2018 (PDF)
29. august Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 29. august 2018 (PDF) Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 29. august 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 29. august 2018 (PDF)
22. juni Møtedokumenter til Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018 (PDF) Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2018 (PDF)
31. mai
(ekstra møte)
Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 31. mai 2018 (PDF) Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 31. mai 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 31.mai 2018 (PDF)
24. april

Møtedokumenter ekstraordinært møte Nasjonalt e-helsestyre 24.04.18 (PDF)

Sak 16-18 Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018 (PDF)
14. mars Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018 (PDF) Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 14. mars 2018 (PDF) Presentasjon Nasjonal e-helsestyre 14. mars 2018 (PDF)
11. jan Ekstraordinært møte Referat ekstraordinært møte i Nasjonalt e-helsestyre 11.01.18 (PDF)  

Bakgrunn og formål

Nasjonalt e-helsestyre skal:

  • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske IKT-strategier og mål
  • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering. Dette oppnås gjennom raskere utvikling og innføring av ny funksjonalitet og nye løsninger. I tillegg vil raskere realisering av endringer og tilpasninger i eksisterende løsninger bidra til dette
  • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi

Oppgaver og ansvar

Strategiprosess:

  • Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring

Andre oppgaver:

  • Behandle store satsingsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk
  • Være styringsgruppe for forprosjekt Én innbygger – én journal
  • Informere og forankre Nasjonalt e-helsestyres innstilling i egne virksomheter og styringslinjer

Representanter i Nasjonalt e-helsestyre

Navn Virksomhet
Christine Bergland Direktør
Direktoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad ​Helsedirektoratet
Camilla Stoltenberg Direktør
Folkehelseinstituttet (FHI)
​Herlof Nilssen ​AD
Helse Vest RHF
​Cathrine M. Lofthus ​AD
Helse Sør-Øst RHF
​Stig Slørdahl ​AD
Helse Midt-Norge RHF
​Lars Vorland ​AD
Helse Nord RHF
​Svein Lyngroth Oslo kommune
Trond Brattland​ ​Avdelingsdirektør for helse- og omsorg
Tromsø kommune
Christian Fotland Rådmann
Os kommune
​Camilla Dunsæd Rådmann
Kristiansand kommune
​Kristin W. Wieland ​Områdedirektør
Forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Steffen Sutorius ​Direktør
Difi
​Ivar Halvorsen Fastlege
Representant Den norske Legeforening

Mina Gerhardsen

Generalsekretær
Nasjonalforeningen for folkehelsen
​Lilly Ann Elvestad Generalsekretær
FFO​
Observatør Johan Ronæs ​Direktør Norsk Helsenett (NHN)

Mandat

Mandat for Nasjonalt e-helsestyre (PDF)

Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonalt e-helsestyre. Nasjonalt e-helsestyre vedtar mandat og representanter i NUIT og NUFA.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei